Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegang tot voetgangerszone

De toegang tot een voetgangerszone (of voetgangersstraat) met een voertuig is mogelijk via een vooraf aan te vragen doorgangsbewijs.

Aanvraag enkel per:

Een voetgangerszone is een geheel van straten voorbehouden aan voetgangers (behalve indien de signalisatie het toelaat). In sommige gevallen is het mogelijk een tijdelijke of een blijvende toegang te verkrijgen (werf, verhuis, uitzonderlijke leveringen, toegang tot een eigen garage,…).

Kaart voetgangerszone Vijfhoek (13.07 MB)

 • permanente toelatingen: met een elektronische badge die toelaat om de paal te activeren of ingeven van de nummerplaat en/of code en een doorgangsbewijs (een administratief document te plaatsen voor de voorruit)
 • tijdelijke toelatingen: met een code en een doorgangsbewijs (numerieke code in te toetsen op de verdwijnpaaltjes die toelaat deze te activeren) 

 • Voertuigen voor laden en lossen: indien de signalisatie het voorziet, worden de voertuigen die moeten laden of lossen toegelaten tussen 4u en 11u.
 • Fietsers: indien de signalisatie het toestaat en voor zover die zich stapvoets voortbewegen.
 • Taxi’s: indien de signalisatie het toestaat, zijn taxi's toegelaten indien zij een bepaalde bestemming hebben binnen de voetgangerszone voor het ophalen of wegbrengen van personen (mits een code die tweejaarlijks wordt afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer). Voor wat betreft de taximaatschappijen die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal het overmaken van de codes gebeuren via de Externe siteGewestelijke directie van de taxi's.
 • Prioritaire voertuigen: voorzien van blauw zwaailicht en sirene (mits te beschikken over een code afgeleverd door de Politie - Verkeersdienst).
 • Voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van de voetgangerszone en de voertuigen voor het ophalen van afval, indien zij beschikken over een elektronische badge die afgeleverd is door het departement Openbare en groene ruimten.
 • Voertuigen van de openbare vervoersmaatschappijen, mits zij beschikken over een elektronische badge afgeleverd door het departement Openbare en groene ruimten.

Permanente toegangen

 • Gebruikers van een reglementaire parking of een garage voor privégebruik: mits te beschikken over een badge of ingeven van de nummerplaat/code + doorgangsbewijs of code + doorgangsbewijs afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer - maximaal 2 doorgangsbewijzen en/of badges afgeleverd per parkeerplaats.
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart, inschrijvingsbewijs van het voertuig en het eigendoms- of huurbewijs van de garage.
 • Voertuigen van handelsondernemingen waarvan de hoofdzetel zich in de voetgangerszone bevindt en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit leveringen: mits te beschikken over van een badge of ingeven van de nummerplaat/code + doorgangsbewijs of code + doorgangsbewijs, afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer.
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart, inschrijvingsbewijs van het voertuig, attest van de Kruispuntbank dat de hoofdactiviteit specifieert van de onderneming en een document dat de uitbatingszetel van de firma vermeld.
 • Aanhangwagens (koetsen): mits te beschikken over een badge of ingeven van de nummerplaat/code + doorgangsbewijs of code + doorgangsbewijs afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer.
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart en toelating van het College - cel Handel.
 • Fietstaxi’s toegelaten door het college: mits te beschikken over een badge of ingeven van de nummerplaat/code + doorgangsbewijs of code + doorgangsbewijs, afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer)
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart en toelating van het College.
 • Bestuurders van voertuigen gebruikt in het kader van medische activiteiten of thuiszorg die een RIZIV nummer hebben: mits te beschikken over een badge of ingeven van de nummerplaat/code + doorgangsbewijs of code + doorgangsbewijs afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer.
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart, inschrijvingsbewijs van het voertuig en attest inschrijving RIZIV.
 • Personen met beperkte mobiliteit en senioren ouder dan 65 jaar gedomicilieerd in de voetgangerszone: mits te beschikken over een badge of ingeven van de nummerplaat/code + doorgangsbewijs of code + doorgangsbewijs afgeleverd door het departement Burgerzaken -Verkeer.
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart, inschrijvingsbewijs van het voertuig en attest handicap, in voorkomend geval.
 • Fruit- en groentetelers en ambulante handelaars die een periodieke of permanente activiteit uitoefenen binnen de voetgangerszone, die van het departement Handel van de Stad Brussel een voorafgaandelijk akkoord gekregen hebben voor de bezetting van de openbare ruimte: mits te beschikken over een badge of ingeven van de nummerplaat/code + doorgangsbewijs of code + doorgangsbewijs afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer).
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart, inschrijvingsbewijs van het voertuig en attest van het departement Handel.

Tijdelijke toegangen

 • Klanten die een parking of een garage gebruiken die toebehoort aan een onderneming: de ondernemingen die aan hun klanten een garage of een reglementaire parkeerplaats ter beschikking stellen die binnen de voetgangerszone is gesitueerd (mits te beschikken over een doorgangsbewijs en een code, duur beperkt tot 24 uur, afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer).
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart, statuten van de onderneming en het eigendoms- of huurbewijs van de garage.
 • Personen die huwen in het Stadhuis, de aangewende voertuigen inbegrepen (mits te beschikken over een doorgangsbewijs afgeleverd door het departement Burgerzaken - cel Huwelijken. Het doorgangsbewijs is enkel geldig voor de toegang tot de Grote Markt.)
 • Bestuurders van lijkwagens, mits te beschikken over een doorgangsbewijs en code, afgeleverd door de cel Parkeerbeheer.
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart en overlijdensakte.
 • Bestuurders van een voertuig in het kader van een gebeurtenis toegestaan door het College: mits te beschikken over een doorgangsbewijs en code afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer.
  Voor te leggen documenten: toelating van het College - cel Evenementen.
 • Bestuurders van verhuiswagens: mits te beschikken over een doorgangsbewijs en code afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer).
  Voor te leggen documenten: identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van het voertuig.
 • Voertuigen voor het uitvoeren van werken binnen de voetgangerszone: mits te beschikken over een doorgangsbewijs en code afgeleverd door het departement Burgerzaken - Verkeer).
  Voor te leggen documenten: bewijsstukken van de politie, departement Stadsontwikkeling of Openbare en groene ruimten al naargelang de aard van de werken.
 • Staatsbezoeken, ordediensten, dringende en uitzonderlijke gevallen: mits te beschikken over een code afgeleverd door de politie - Verkeersdienst).
 • De hierboven niet-voorziene gevallen die toegang vereisen tot de voetgangerszone moeten door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad goedgekeurd worden.

De geldigheidsduur van het doorgangsbewijs is 2 jaar voor de permanente toegangen en variabel voor de tijdelijke toegangen.

Prijs: de doorgangsbewijzen zijn gratis. Bij diefstal of verlies, moeten de duplicaten betaald worden: 10 euro.

Het toekennen van de badges is afhankelijk van de storting van een waarborg van 50 euro die terugbetaald wordt na het verstrijken van de geldigheidsduur van 2 jaar, uitgezonderd in geval van verlies of diefstal.

Tijdelijke doorgangsbewijzen

Doorgangsbewijzen verhuis, werven en evenementen (minstens 72u op voorhand):

Per mail:

Aan het loket:

Andere doorgangsbewijzen

Per mail:

Aan het loket:

Uitzonderlijke en dringende toegangen

Tijdelijk doorgangsbewijs voetgangerszone

Buitengewone en noodgevallen
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
02 279 77 11

Andere contacten

PRAKTISCHE INFO