PRAKTISCHE INFO

Verbindingsbureau Noord-Oostwijk

Van Campenhoutstraat 16

1000
 
Brussel

02 736 04 78

02 736 41 95


Open voor publiek: 
Dinsdag van 13u30 tot 15u30. In het geval van grote drukte behoudt de directie zich het recht voor om indien nodig het uitdelen van tickets te stoppen voor sluitingstijd.

Telefonisch onthaal: 
dinsdag van 13u30 tot 15u30

Sluitingsperiodes: 
feestdagen

Extra informatie: 

De mogelijkheden in het bureau Noord-Oost:  • aanvraag en afhalen van identiteitskaart (kinderen en volwassenen)

  • een echt verklaarde kopie

  • de legalisatie van een handtekening

  • de verklaring van een adreswijziging

  • een adresverandering op uw elektronische identiteitskaart

  • uittreksels uit het Strafregister

  • neerleggen van aktes van burgerlijke stand opgesteld in het buitenland

  • bewonerskaart

  • het verkrijgen van allerlei inlichtingen