PRAKTISCHE INFO

Dienst Uittreksels - Verkeer

Uittreksels Strafregister

Administratief Centrum

Anspachlaan 6

1000
 
Brussel

1ste verdieping

02 279 62 20

02 279 62 69
Open voor publiek: 
maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u, vrijdag van 8u30 tot 12u.

Sluitingsperiodes: 
feestdagen, 22 mei, 20 juli, 31 december 2020