attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Verbindingsbureau Louiza (Dienst Bevolking)

PRAKTISCHE INFO

Op afspraak voor alle aanvragen, zonder afspraak voor het afhalen van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen.

Louizalaan 240

1000
 
Brussel

02 279 28 90

02 279 28 99


Open voor publiek: 
Van maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30. Vrijdag van 8u30 tot 12u. In het geval van grote drukte behoudt de directie zich het recht voor om indien nodig het uitdelen van tickets te stoppen voor sluitingstijd.

Sluitingsperiodes: 
feestdagen, 20 mei, 27 mei, van 15 juli tot en met 15 augustus, 2 november, 15 november, 30 december 2022

Extra informatie: 

Rijbewijzen enkel op afspraak.

De mogelijkheden in het bureau Louiza:

- uittreksel Strafregister

- attest van moraliteit

- attest van leven

- aanvragen gezinssamenstelling

- aanvragen inschrijvingsbewijs in het bevolkingsregister

- een echt verklaarde kopie

- de legalisatie van een handtekening

- de verklaring van een adreswijziging

- een adresverandering op het inschrijvingsbewijs van uw wagen

- aanvragen en afhalen van de elektronische identiteitskaart (kinderen en volwassenen) aanvraag en afhalen van een paspoort

- aanvragen en afhalen van een rijbewijs

- bewonerskaart en parkeerkaarten (tijdelijk niet beschikbaar aan het loket)

- neerleggen van aktes van burgerlijke stand opgesteld in het buitenland

- ouderlijke toestemming

- het verkrijgen van allerlei inlichtingen

- aanvraag (enkel op afspraak) en afhalen E-kaart

Paspoorten kunnen worden aangevraagd en afgehaald in het verbindingsbureau.

​Hulp in gebarentaal nodig?