PRAKTISCHE INFO

Centraal secretariaat

Negende Linielaan 39

1000
 
Brussel

02 279 42 00

02 279 42 53
Open voor publiek: 
Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u.

Telefonisch onthaal: 
Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u..

Werkdomeinen: 
Overheidsopdrachten van leveringen en diensten.