Overheidsopdrachten

De overheidsopdrachten van de Stad Brussel worden door vier departementen beheerd.

De Aankoopcentrale is belast met het opstellen, afsluiten en beheren van leveringen en diensten. Ze is voortdurend op zoek naar nieuwe leveranciers en dienstverleners die kunnen voldoen aan de behoeften van de diensten van de Stad.

Om zich te registreren moet de kandidaat het online formulier invullen en doorsturen. Het formulier vermeldt de verschillende soorten leveringen en diensten die interessant kunnen zijn voor de Stad. De kandidaat moet de categorieën en rubrieken selecteren die hem aangaan. Daarna wordt hij opgenomen in de database voor die geselecteerde leveringen of diensten.

OverheidsopdrachtEinddatum
Levering van een compacte elektrische straatveegmachine, overname van een afgeschreven straatveegmachine, onderhouden en bedienen van de geleverde machine, en onderhouden en bedienen van vijf straatveegmachines + Bericht TED14.06.22 (9u)
Statische en/of mobiele bewaking door een bewakingsonderneming van verscheidene gebouwen en sites + Bericht TED16.06.22 (9u)
Levering van een elektrische veegmachine van +/- 1 m³, overname van een afgeschreven veegmachine en onderhoud van de elektrische veegmachine van +/- 1 m³02.06.22 (10u)
Levering, montage, installatie, plaatsing, aansluiting en indienststelling van communicatie-uitrusting en digitale en statische signalisatie, voornamelijk voor het toekomstig nieuw Administratief centrum van de Stad Brussel + Bericht TED24.03.22 (9u)
Verhuizing van de goederen van meerdere gebouwen van de Stad Brussel + Bericht TED13.04.22 (9u)
Ophalen, verwerken en recycleren van afval + Bericht TED21.02.22 (9u30)
Duurzaam schoonmaken van het nieuw administratief centrum van de Stad Brussel31.03.22 (9u30)
Reinigen van de ruiten en de ramen van de gemeentelijke gebouwen + Bericht TED30.03.22 (9u30)
Levering van een vrachtwagen met CNG-motor en de overname van een afgeschreven vrachtwagen04.11.21 (9u30)
Levering van nieuwe tractoren met cabine09.11.21 (9u)
Ontwerp, redactie, opmaak, drukken en verdeling van het informatiemagazine van de Stad Brussel, 'De Brusseleir' + Bericht TED30.09.21 (9u30)
Implementatie en het onderhoud van een geolokalisatiesysteem voor het voertuigenpark van de Stad Brussel, met inbegrip van het beheer van de verzamelde gegevens + Bericht TED28.09.21 (9u)
Levering van vrachtwagens met CNG-motor en de overname van afgeschreven vrachtwagens + Bericht TED28.09.21 (9u30)
Inrichting en organisatie van een Omnikanaal Contact Center voor de Stad Brussel + Bericht TED13.09.21 (9u)
Levering van een nieuwe compacte elektrische straatveegmachine, inclusief de overname van een afgeschreven straatveegmachine, het onderhoud en het bedienen, en het onderhoud en het bedienen van drie straatveegmachines + Bericht TED06.09.21 (9u30)
Confectie en herstelling, gedurende 48 maanden, van uniformen voor het personeel van de Stad Brussel + Bericht TED16.09.21 (16u)
Levering van kleine bestelwagens met hybride motor + Bericht TED26.07.21 (10u)
Begeleiding van de Stad Brussel bij (digitale) transformatie, procesmanagement en organisatieverandering + Bericht TED31.05.21 (9u30)
Levering van van veiligheidsschoenen, werksneakers, werkklompen en werksandalen01.06.21 (9u)
Levering, montage, plaatsing en aansluiting van duurzaam meubilair voor het nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel + Bericht TED12.04.21 (9u)
Levering, plaatsing en herstelling van overgordijnen, jaloezieën, rolgordijnen, zonnescreens en vliegenramen + Bericht TED30.03.21 (9u30)
Uitvoering van veegopdrachten op de openbare wegen en pleinen op het grondgebied van de Stad Brussel door middel van het materiaal en het personeel van de opdrachtnemer + Bericht TED23.02.21 (10u30)
Levering, plaatsing, inventarisering en onderhoud van defibrillatoren en hun toebehoren in verschillende gebouwen van de Stad + Bericht TED15.02.21 (9u)
Levering, montage, plaatsing, aansluiting en inbedrijfstelling van telescopische tribunes en het demonteren en verwijderen van de afgeschreven tribunes + Bericht TED29.09.20 (10u)
Snoeien, vellen en stronkenrooien van bomen in parken, tuinen en wegen + Bericht TED22.09.20 (10u)
Levering van strooizout voor de sneeuwopruiming10.09.20 (9u)
Vastleggen, opnemen en veilig overmaken van beelden in het kader van videobewaking van overlast op het gebied van netheid in de openbare ruimte + Bericht TED15.09.20 (9u)
Vervoer, gedurende veertig maanden, van personen (hoofdzakelijk leerlingen) per autobus en autocar + Bericht TED15.10.20 (9u)
Huur van containers voor de herhuisvesting van de leerlingen van het 'Lycée Emile Jacqmain' tijdens de restauratie en renovatie van het Solvaygebouw + Bericht TED04.09.20 (9u)
Levering van duurzame werkkledij + Bericht TED23.07.20 (9u30)
Levering van twee vrachtwagens 19 T met kiepbak15.07.20 (9u30)

Levering van een compacte veegmachine, de overname van een afgeschreven veegmachine en, gedurende 72 maanden, het onderhouden van de compacte veegmachine en het uitvoeren van veegprogramma's + Bericht TED

07.07.20 (9u30)
Levering van een vrachtwagen uitgerust met een containerhefsysteem29.06.20 (9u)
Levering van een vuilniswagen en de overname van een afgeschreven vuilniswagen15.06.20 (9u)
Levering van een elektrische veegmachine van +/- 1 m³, de overname van een afgeschreven veegmachine en het onderhoud van de elektrische veegmachine van +/- 1 m³03.06.20 (8u38)
Begeleiding van de Stad bij haar participatiebeleid + Bericht TED27.03.20 (9u30)
Invoering van een LMS e-learning platform voor het personeel van het Stad Brussel10.03.20 (9u30)
Ophalen, transporteren en opslaan van kunstwerken en andere voorwerpen van de collectie van de Musea van de Stad Brussel + Bericht TED19.03.20 (9u30)
Levering van een vrachtwagen uitgerust met een containerhefsysteem en een sproei-installatie06.11.19 (10u15)
Levering van bestelwagens21.10.19 (10u)
Levering van verwarmingsgasolie, gasolie extra en lamppetroleum19.09.19 (9u30)
Levering van een veegmachine en de overname van een afgeschreven veegmachine26.09.19 (10u)
Levering van vaste paaltjes in nodulair gietijzer03.10.19 (9u30)
Levering van vrachtwagens met kiepbak06.11.19 (9u30)
Levering van een vrachtwagen met enkelvoudige cabine en uitgerust met een kiepbak en een kraan met grijper06.11.19 (9u30)
Levering van vuilniswagens en de overname van afgeschreven vuilniswagens + Bericht TED26.09.19 (10u)
Actualiseren en ontwikkelen van een commercieel ontwikkelingsschema, en het ontwikkelen, actualiseren en onderhouden van een webobservatorium voor de handel07.10.19 (9u30)
Levering van een compacte veegmachine, de overname van een afgeschreven veegmachine en het onderhouden van de compacte veegmachine en het uitvoeren van veegprogramma's met deze machine + Bericht TED11.09.19 (10u)
Verwerking van aangevoerd afval in een sorteerinrichting en het vervoer van het verwerkt afval + Bericht TED05.09.19 (9u)
Levering van duurzaam papier en karton + Bericht TED30.04.19 (11u)
Huren en onderhouden van een hoogvolume zwart-wit- en kleurenprintinstallatie met de bijbehorende informaticaomgeving (hardware en software) voor de drukkerij + Bericht TED09.05.19 (9u)
Levering van vuilniswagens en overname van afgeschreven vuilniswagens + Bericht TED10.12.18 (9u)
Levering van 100% elektrische voertuigen30.11.18 (9u)
Vertalen en corrigeren van teksten + Bericht TED20.11.18 (9u)
Levering van compacte elektrische voertuigen11.10.18 (9u30)
Levering van bestelwagens van het type goederenwagen en van een minibus11.10.18 (9u15)
Levering van een elektrische stadsveegmachine en ook het onderhoud ervan en de huurkoop van de batterijen11.10.18 (9u)
Levering en onderhoud van brandblussers + Bericht TED18.09.18
Levering, montage en plaatsing van meubilair voor verschillende scholen + Bericht TED18.09.18
Levering van kantoorartikelen en duurzame kantoorartikelen, van inkt- en tonerpatronen en printtoebehoren, van kantooruitrusting en van schoolartikelen + Bericht TED18.09.18
Schoonmaken en onderhouden van verscheidene gemeentegebouwen + Bericht TED13.09.18
Levering van bestelwagens van het type pick-up23.08.18
Levering, installatie, aansluiting en indienststelling van een aanvullend waterbehandelingssysteem voor twee baden van het zwembad van Laken12.04.18

OverheidsopdrachtEinddatum
Tijdelijk plaatsen van verplaatsbare verticale wegsignalisatie langs de wegen en de handelingen met betrekking tot het sluiten en openen van openbare ruimten11.07.22 (10u)
Renovatie van de openbare plaats genoemd "Marguerite Durassquare" en gelegen te 1000 Brussel03.12.21 (10u)
Inventarisatie, ontmanteling en weghalen en anderzijds het leveren, plaatsen en monteren, de onderhouds- en instandhoudingswerken van de verkeerstekens langs de wegen15.11.21 (10u)
Aankoop, naar gelang de behoeften, van hoogstammige bomen03.11.21 (10u)
Aanleg van verscheidene modellen van afsluitingen08.09.21 (10u)
Levering, plaatsing in het openbaar domein en aansluiting op de bestaande beheersoftware van 18 inrichtingen voor toegangscontrole met elektrisch aangedreven inzinkbare paaltjes, met inbegrip van het preventief en curatief onderhoud gedurende 36 maanden07.09.21 (10u)
Ontmanteling, asbestverwijdering en vervanging van het dak van het depot gelegen Mellerystraat 40-48 te 1020 Brussel06.09.21 (10u)
Aanbrengen van verschillende wegmarkeringen op de gemeentewegen20.11.20 (10u)
Inrichting van een speelplein op de site 'Versailles'23.11.20 (10u)
Aankoop van heesters, fruitbomen, coniferen, klimplanten, rozelaars, bos- en haagplantsoenen en vaste planten13.11.20 (10u)
Renovatie van lokalen gelegen Emiel Bockstaellaan 160 te 1020 Brussel07.10.20 (10u)
Raamovereenkomst over 24 maanden met het doel de aankoop, naar gelang de behoeften, van hoogstammige bomen17.08.20 (10u)
Vervanging van het dakwerk van de opslagplaats gelegen Mellerystraat 48 te 1020 Brussel08.07.20 (10u)
Reinigings- en schilderwerken, de verwijdering van graffiti en stickers en het preventief behandelen tegen graffiti06.07.20 (10u)
Productie en plaatsing van een vermoedelijke hoeveelheid van 50 overdekte en afsluitbare fietsboxen22.06.20 (10u)
Levering en plaatsing van een vermoedelijke hoeveelheid van 1000 fietsrekken22.06.20 (10u)
Renovatie van de grasperken, bossen, dreven en wandelpaden in het Warandepark17.06.20 (10u)
Vervanging van het dakwerk van de opslagplaats gelegen Mellerystraat 48 te 1020 Brussel27.11.19 (10u)
Werkzaamheden en alle prestaties voor het asfalteren van de wegenis13.11.19 (10u)
Aanleg van fietspaden07.11.19 (10u)
Verbeteringswerken voor de toegankelijkheid van de wegen voor de zwakke weggebruikers31.10.19 (10u)
Levering en plaatsing van een vermoedelijke hoeveelheid van 500 fietsrekken op het grondgebied van de Stad Brussel18.10.19 (10u)
Productie en plaatsing van een vermoedelijke hoeveelheid van 50 overdekte en afsluitbare fietsboxen05.09.19 (10u)
Studieopdracht voor het opstellen van een beheersplan voor het Osseghempark07.12.18 (10u)
Levering, plaatsing, montage, indienststelling, ontmanteling en verwijdering alsook de onderhouds- en instandhoudingswerken van de verlichte wegsignalisatie en van verkeersregelaars voor seininstallaties met verkeerslichten22.11.18 (10u30)
Heraanleg van gevel tot gevel van de Antwerpsepoort en de installatie van een fontein22.11.18 (10u)
Leggen en lokaal onderhoud van weg- en voetpadbekledingen uit asfalt, kasseien en tegels22.11.18 (10u)
Aanleg van fietspaden22.11.18 (10u)
Werken en leveringen voor het aanbrengen van verschillende wegmarkeringen op de gemeentewegen van de Stad Brussel05.11.18 (10u)
Plaatselijke herstellingswerken aan de bekleding van de wegen en voetpaden op het grondgebied van de Stad Brussel01.10.18 (10u)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met als voorwerp de prestaties met betrekking tot het plaatsen van de tijdelijke verticale wegsignalisatie02.07.18

OverheidsopdrachtEinddatum
Selectieve afbraak en sloop van het Karel Buls atheneum en de uitbreiding van het atheneum Les Pagodes + Aankondiging opdracht (PDF, 130.13 KB)08.07.22 (10u15)
Afwerkingswerken in de gebouwen van de Stad en van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene14.04.22 (10u20)

Glaswerken, uit te voeren in de gemeentelijke openbare en privégebouwen van de Stad Brussel en in de gebouwen van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene

13.04.22 (10u15)

Aanstelling van een team van projectontwerpers voor het ontwerp, de studie en de opvolging van scenografiewerken voor het toekomstige permanente parcours van het museum voor de geschiedenis van de Stad Brussel, in het Broodhuis

03.02.22 (10u15)
Installatie, levering en plaatsing van een beveiligd systeem voor de toegang van schoolgebouwen27.07.21 (10u15)
Installatiewerken van de buitenvoorzieningen van de 2 speeltuinen van de lagere school Tivoli (basis- en kleuterschool)13.07.21 (10u15)

Installatie, levering en plaatsing van een beveiligd systeem voor de toegang van schoolgebouwen

14.04.21 (10u25)

Realisatie van een Belgian Beer World-parcours als multimedia-ervaring en scenografische inrichting van de archeologische site Bruxella 1238 - perceel 1: scenografische inrichtingen

22.01.21 (10u30)
Vloerbekledingswerken06.07.20 (10u30)
Realisatie van een Belgian Beer World-parcours als multimedia-ervaring en scenografische inrichting van de archeologische site Bruxella 1238 (PDF, 171.51 KB)05.05.20 (10u30)
Volledige afbraak van de binnenkant van het bestaande sanitair en van de aanpalende speelkoer, Athénée Robert Catteau (PDF, 125.81 KB)07.11.19 (10u30)
Bouw van frietkoten (PDF, 123.49 KB)05.11.19 (10u)
Vervanging van het buitenschrijnwerk van het gebouw van het Instituut Bischoffsheim door buitenschrijnwerk in gepoedercoat aluminium en onderhoud van de gordijnmuren (PDF, 123.22 KB)24.10.19 (10u30
Restauratie van de kapel van Thurn & Tassis van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk22.10.19 (10u30)
Dakwerken, uit te voeren in de gemeentelijke openbare en privégebouwen van de Stad Brussel en in de gebouwen van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene (PDF, 131.19 KB)29.08.19 (10u)

Volledige en algemene opdracht van projectontwerper: nieuwe politiecentrum Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene: "De Ligne"

18.09.19
Restauratie van de beschermde buitenschil en de volledige renovatie van de binnenkant van het Solvaygebouw (PDF, 125.05 KB)10.09.19 (11u15)
Demontage en afbraak van de niet-geklasseerde elementen van de Beurs in Brussel met zicht op de restauratie (herbestemming) (PDF, 124.69 KB)05.08.19 (10u)
Renovatie van gevels van het gebouw 3 van de Athénée Emile Bockstael12.11.18 (10u30)
Reiniging en restauratie van de gevels van de 2 koeren, alsook de gevel van de turnzaal (kant Justitiepaleis) en vervangen of restauratie van houten ramen Athénée Robert Catteau12.11.18 (10u)
Aanleg van een polyvalente zaal en een lerarenkamer in de basisschool van Haren06.11.18
Schilderen van alle buiten- en binnenschrijnwerk in hout en in ijzer van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (geklasseerd gebouw)05.11.18 (10u)
Herstellen van de raamwerken van het Institut Jeanne Toussaint24.10.18 (10u30)
Jaarlijkse aanneming van slotenmakerij24.10.18 (10u30)
Vervanging van alle ramen door dubbele beglazing en vervanging van alle glazen deuren in het overdekte deel die uitgeven op de
speelplaats
24.10.18 (10u)
Renovatie van de gevels van de binnenkoer van de kleuterschool Jardin aux fleurs23.10.18 (10u)
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de bouw van frietkoten15.10.18 (10u)
Vernieuwing van verwarmingsinstallaties aan de school Baron Steens05.10.18 (10u)
Aanneming tegen prijsborderel voor werken betreffende sanitaire installaties28.09.18 (10u)

Onderhoudswerken aan de gevels en het herstellen van de raamwerken van het "Institut Jeanne Toussaint"

17.09.18
Slopingswerken van een oprit, Antwerpensteenweg 150 te 1000 Brussel04.09.18
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de herinrichting van de Abdijstraat28.08.18
De volledige renovatie van de sanitaire lokalen voor het Atheneum Emile Bockstael et voor de Basisschool Emile Bockstael23.08.18
Opdracht van coördinatie inzake veiligheid en gezondheid van de tijdelijke of mobiele werven van onderhoud22.08.18
Vervanging van het buitenschrijnwerk22.08.18
Herstellingswerken van het oude lijkenhuis van de begraafplaats van Laken20.08.18
Groenaanleg van de een Pocket Park-ruimte "het Terras" in Laken in het kader van het duurzame wijkcontract Bockstael13.08.18
Schilderwerken13.08.18
Schrijnwerkerij17.07.18

Groenaanleg van de twee Pocket Park-ruimtes Het Valleitje en de Halte in Laken in het kader van het duurzame wijkcontract Bockstael

10.07.18

Voor alle aankondigingen van overheidsopdrachten:

OverheidsopdrachtEinddatum
Elektronische multichannel betaaloplossing (PDF, 125.27 KB) + Bijzonder bestek15.10.20 (11u)
Werken voor de fysieke bekabeling (PDF, 126.18 KB) + Bijzonder bestek09.09.20 (11u)
Externe personele middelen (PDF, 234.62 KB) + Bijzonder bestek02.09.20 (11u)
Service Desk (extended support) (PDF, 125.35 KB) + Bijzonder bestek26.08.20 (11u)
Third party maintenance van applicaties ontwikkeld door de Stad Brussel (PDF, 159.24 KB) + Bijzonder bestek14.07.20 (11u)
Beheer-en beschrijvingssysteem van archief (BBS) en digitaal archiefsysteem (DAS) (PDF, 132.57 KB) + Bijzonder bestek18.08.20 (11u)
Vernieuwing ELA (VM Ware) (PDF, 129.44 KB) + Bijzonder bestek15.05.20 (11u)
Onderhoud MicroFocus (PDF, 129.57 KB) + Bijzonder bestek19.02.20 (11u)
Aankoop van een samenwerkingsplatform voor scholen (PDF, 124.46 KB) + Bijzonder bestek18.02.20 (11u)
Livestreaming van de Gemeenteraad van de Stad Brussel (PDF, 122.92 KB) + Bijzonder bestek07.02.20 (11u)
Levering en onderhoud van softwarelicenties (PDF, 125.41 KB) + Bijzonder bestek17.01.20 (11u)
Aankoop van kalibreebare schermen & schermen met verstekt paneel (PDF, 139.24 KB) + Bijzonder bestek24.01.20 (11u)
Oplossing voor bedrijfsarchitectuur en daarmee samenhangende dienstverlening (PDF, 126.87 KB) + Bijzonder bestek18.12.19 (11u)
Applicatie-onderhoud door derden van een beheer-en communicatietool ontwikkeld door het departement openbaar onderwijs van de Stad Brussel (PDF, 127.49 KB) + Bijzonder bestek27.01.20 (11u)
Aanschaf en installatie van interactieve digitale schermen, accessoires, software en bijbehorende opleidingen (PDF, 126.07 KB) + Bijzonder bestek15.01.20 (11u)
Verhuur van warme drankautomaten (perceel 1) en leidingwaterkoelers (perceel 2) (PDF, 135.62 KB)29.11.19 (11u59)
Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor ondersteunende functies van i-CITY (PDF, 149.96 KB)29.11.19 (11u59)
Beheer- en beschrijvingssysteem van archief (BBS) en digitaal archiefsysteem (DAS) (PDF, 133.30 KB) + Bijzonder bestek22.01.20 (11u)
Loonadministratie door een erkend sociaal secretariat met behulp van een websoftwareoplossing (PDF, 129.21 KB) + Bijzonder bestek05.12.19 (11u)
Aankoop van Ultra-Portables (PDF, 125.13 KB) + Bijzonder bestek24.09.19 (11u)
Onderhoud van de uitrustingen voor opslag en backup (PDF, 127.06 KB) + Bijzonder bestek30.09.19 (11u)
Externalisatie van de behandeling van de uitgaande stromen (briefwisseling) (PDF, 122.16 KB) + Bericht TED20.08.19 (11u)
Aankoop en implementatie van een beheeroplossing voor communicatie met de burger (PDF, 126.31 KB) + Bijzonder bestek06.08.19 (11u)
Service Desk (Extended Support) (PDF, 124.49 KB) + Bijzonder bestek19.08.19 (11u)
Hernieuwing en in concurrentie stellen van de verzekeringsportefeuille en aanverwante diensten (PDF, 167.48 KB) + Bijzonder bestek01.07.19 (11u)
Support MariaDB (PDF, 126.33 KB) + Bijzonder bestek24.04.19 (10u30)
Schoonmaak en onderhoud van de lokalen en ruiten van de vzw i-CITY (PDF, 126.80 KB) + Bijzonder bestek25.04.19 (11u)
Vertaaldiensten (PDF, 126.32 KB) + Bijzonder bestek26.02.19 (10u)
Digitalisering van documenten van de Stad Brussel (PDF, 133.82 KB) + Bijzonder bestek19.11.18 (10u)
Aankoop van een PPPM-Oplossing (Project, Programma & Portofolio Management) (PDF, 124.32 KB) + Bijzonder bestek31.10.18 (10u)