Overheidsopdrachten

De overheidsopdrachten van de Stad Brussel worden door vier departementen beheerd.

De Aankoopcentrale is belast met het opstellen, afsluiten en beheren van leveringen en diensten. Ze is voortdurend op zoek naar nieuwe leveranciers en dienstverleners die kunnen voldoen aan de behoeften van de diensten van de Stad.

Om zich te registreren moet de kandidaat het online formulier invullen en doorsturen. Het formulier vermeldt de verschillende soorten leveringen en diensten die interessant kunnen zijn voor de Stad. De kandidaat moet de categorieën en rubrieken selecteren die hem aangaan. Daarna wordt hij opgenomen in de database voor die geselecteerde leveringen of diensten.