Echtscheiding

Elk echtscheidingsvonnis in België uitgesproken wordt in de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) ingevoerd door de griffieren van de rechtbank. De Stad Brussel doet wel nog de afgifte van de echtscheidingsakten.

Echtscheidingen uitgesproken in het buitenland

De Stad Brussel is bevoegd voor de buitenlandse beslissingen van een echtscheiding van de burgers gehuisvest op haar grondgebied (postcodes 1000, 1020, 1120 en 1130) en ook van de Belgen die altijd in het buitenland waren ingeschreven.

Door de complexiteit van deze inhoud, gelieve een afspraak te maken:

Afschriften en uittreksels van echtscheidingsakten

Om afschriften en uittreksels van een echtscheiding te bekomen, kan men:

  • zich begeven naar de loketten
  • een e-mail sturen naar de dienst Burgerlijke Stand
  • een schriftelijke aanvraag sturen per post
  • de aanvraag indienen via het e-loket