Is een barbecue toegelaten in Brussel?

Het gebruik van een barbecue in de Stad Brussel is toegelaten onder bepaalde voorwaarden.

Barbecue thuis

Het gebruik van een barbecue staat beschreven in het politiereglement van de Stad Brussel, in sectie 7 (vuur en rook), artikel 33:

Barbecues zijn uitsluitend toegelaten in private tuinen en op private koeren en terrassen als er gebruik wordt gemaakt van vaste of mobiele barbecuestellen die aangepast zijn aan de omstandigheden ter plaatse en voor zover ze geen gevaar voor de veiligheid inhouden en de buurt niet hinderen.

Behoudens toelating van de bevoegde overheid zijn barbecues op de openbare ruimte verboden.

Een barbecue op een balkon, een platform of een dak is dus niet toegelaten. Ook op de openbare weg zijn barbecues verboden, tenzij met toelating van de burgemeester en volgens de voorwaarden opgelegd door de brandweer.

In parken

In de groene ruimten zijn vlammen en dus barbecues verboden.

Gemaakt 20/04/2017 (bewerkt op 01/04/2020)
Barbecue