Eerste 100% duurzame pumptrack in Stad Brussel

De eerste pumptrack op het grondgebied van de Stad Brussel werd ingehuldigd op de hoek van de Dieudonné Lefèvrestraat en Claessensstraat in Laken, op de site Greenbizz II van Citydev.brussels.

Een pumptrack is een circuit van bulten en kombochten, toegankelijk voor iedereen. Deze 100% gerecycleerde en recycleerbare sportvoorziening wordt een ontmoetingsplek met tal van activiteiten voor jong en oud: testen van evenwicht en snelheid op de fiets, kennismaken met duurzame stadslandbouw,... Meer info:

BXL Pump Park
© BXL Pump Park

Gerecycleerd plastic

De sportinfrastructuur is volledig ondersteund door en gemaakt van puin, aarde en zand voor de funderingen, gerecycleerd plastic voor de bulten en houten elementen voor de bochten. De rest van het parcours is in aarde en grind.

Herbruikbare piste

De site waar de pumptrack ligt, is eigendom van Citydev.brussels. De instelling heeft daarvoor een bezettingsovereenkomst gesloten met de Stad Brussel. De piste is volledig demonteerbaar en dus duurzaam: ze kan verplaatst en hergebruikt worden op een andere locatie in de stad.

Gemaakt 18/08/2020 (bewerkt op 12/04/2021)
Eerste 100% duurzame pumptrack in Stad Brussel