Heraanleg Schumanplein

Wat is het?

Het Schumanplein en zijn omgeving gaan er helemaal anders uitzien. Dit iconische kruispunt in de Europese wijk wordt heringericht tot een nieuwe ontmoetings- en doorgangsruimte. De bedoeling is ook om het plein te laten 'ademen' door er een soort agora te creëren, in de schaduw van een metalen 'luifel' met groendak. Ideaal om er activiteiten en evenementen te organiseren.

Heraanleg Schumanplein
© Beliris

Met welk doel?

De rotonde, die nu nog wordt overheerst door het autoverkeer, wordt een voetgangerszone die het Jubelpark en de Wetstraat met elkaar verbindt. Het circulatieplan voor deze wijk wordt aangepast om ruimte te laten voor voetgangers en andere actieve weggebruikers. Tussen de Kortenberglaan en de Wet- en Archimedesstraat blijft autoverkeer mogelijk, maar de noord-zuidoversteek op de rotonde zal niet langer mogelijk zijn.

Brussel Mobiliteit voerde de studies uit en Beliris staat in voor de werken, die in het najaar van 2023 zouden starten. Meer info:

Externe site Herinrichting van het Schumanplein (Beliris)

Heraanleg Schumanplein
© Beliris

Evolutie

Lancering