Hernieuwen inschrijvingen Grondregie

Kandidaat-huurders van de Grondregie van de Stad Brussel moeten hun inschrijving elk jaar hernieuwen in januari. Anders worden ze geschrapt uit het anciënniteitsregister. Deze actieve anciënniteitsnummers worden op 31 januari 2023 automatisch met een jaar verlengd.

U moet bijgevolg in januari 2023 geen stappen ondernemen om zich bij het verhuurkantoor aan te melden.

Meer info en inschrijvingen:

Gemaakt 07/11/2022 (bewerkt op 14/11/2022)
Hernieuwen inschrijvingen Grondregie