Huis van de Jongere MADO Noord

Een nieuwe plek voor hulp aan jongeren is geopend aan de Emile Bockstaellaan 114 in Laken: MADO Noord. Het Huis van de Jongere richt zich tot jongeren van 11 tot 22 jaar, hun familie en naaste omgeving en ook tot deskundigen in het jongerenwelzijn. Het is een ruimte om adolescenten te ontvangen, om naar hen te luisteren en ze vanuit verschillende disciplines te begeleiden.

Het Huis van de Jongere MADO Noord werd opgezet door het OCMW van de Stad Brussel met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel. Het wil de ruimte bieden om jongeren te ontvangen, om naar hen te luisteren, om ze informatie en advies te geven en ook te oriënteren. De eerste opdracht is om al die diensten als antwoord op hun vragen en behoeften onder één dak te brengen. Verschillende onderwerpen kunnen er aan bod komen:

 • schooltrajecten
 • tewerkstelling
 • huisvesting
 • gezondheid
 • geestelijke gezondheid
 • schuldbemiddeling
 • justitie
 • gezinsleven
 • ...

De toegang is gratis, anoniem en hoeft ook niet op afspraak. Alle jongeren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen er terecht. De begeleiding gebeurt ofwel individueel (gesprek, informatie,...) of in groepsverband (praatgroepen, workshops,...). MADO is ook een plaats voor uitwisseling en ontmoeting tussen professionals in het jongerenwelzijn (maatschappelijk werkers, artsen, psychologen, advocaten, leerkrachten,...).

Praktische info

 • MADO Noord
  Emile Bockstaellaan 114 - 1020 Laken
  Permanentie:
  • maandag tot vrijdag van 10u tot 13u
  • dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u
  • elke eerste en derde zaterdag van de maand op afspraak
 • Tel. 02 563 60 15

Gemaakt 10/05/2019 (bewerkt op 11/06/2019)

ZIE OOK