Huisvestingsloket

Het Huisvestingsloket van de Stad Brussel bevindt zich op het De Brouckèreplein in de gebouwen van de Grondregie.

Het loket heeft een dubbele rol:

 • oriëntatie van particulieren en hen informeren over alle vragen rond huisvesting, met een eventuele doorverwijzing naar de meest geschikte actoren voor bijstand
 • ondersteuning van een effectieve coördinatie, door het samenbrengen van de terreinwerkers en de instellingen (met name het WoonInformatieCentrum, de Grondregie, het departement Stedenbouw, de tijdelijke huisvestingsloketten in het kader van de wijkcontracten en de dienst Huisvesting van het OCMW)

Het loket heeft volgende opdrachten:

 • organiseren van rondetafelgesprekken tussen de verschillende actoren
 • informeren bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning, zowel in de openbare (sociaal of middenklasse) als de privésector
 • ondersteuning en begeleiding van slecht gehuisveste huurders
 • coördinatie van de bestrijding van huisjesmelkers
 • bemiddeling tussen huurders en eigenaars
 • informatie verstrekken over renovatiepremies voor eigenaars

Daarnaast bestaat er ook een gedecentraliseerde antenne van het Huisvestingsloket in het kader van het Duurzaam wijkcontract Bockstael (Laken):

 • Huisvestingsloket
  Permanentie Duurzaam wijkcontract Bockstael
  Emile Bockstaellaan 160
  1020 Brussel (Laken)
  woensdag van 14u tot 16u30