Immersieonderwijs in Franstalige lagere scholen

De Stad Brussel blijft investeren in meertalig onderwijs. Bij de start van het schooljaar 2022-2023 bieden de lagere school Les Magnolias in Laken en de basisschool Baron Steens in de Marollen immersieonderwijs in het Nederlands aan. Het Athénée Adolphe Max biedt dan weer een klas in het eerste middelbaar aan met dubbele immersie (Nederlands/Engels).

Wat is immersieonderwijs?

Immersieonderwijs dompelt kinderen onder in een andere taal. De kinderen leren de taal niet door middel van woordenschatlijsten en grammaticale regels, maar eerder op een leuke en informele manier. Zonder te forceren leren ze een andere taal spreken: ze zullen dat van nature doen, gestimuleerd door luisteren, herhaling en meertalige activiteiten.

In de lessen van het immersieonderwijs werken 2 leraren, de ene Franstalig en de andere Nederlandstalig, nauw samen om het kind in staat te stellen beide talen te leren.

Informatie en inschrijven:

Bacheloropleiding tweetalige leerkracht

In het hoger onderwijs (aan de Externe site Haute Ecole Francisco Ferrer) is al een bacheloropleiding tweetalige leerkracht opgestart, in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel. Met deze nieuwe studierichting zullen er meer leerkrachten beschikbaar zijn die de uitdaging van de twee- en meertaligheid in de Brusselse scholen aankunnen.

Dubbele immersie (Nederlands en Engels)

Vanaf het schooljaar 2022-2023 verwelkomt het Athénée Adolphe Max een klas in het eerste middelbaar met dubbele immersie (Nederlands/Engels). De Stad Brussel heeft het Athénée Adolphe Max gekozen om de eerste middelbare school te worden die dit dubbel immersieonderwijs Nederlands-Engels aanbiedt in Brussel.

Gemaakt 28/01/2022 (bewerkt op 16/02/2022)
Immersieonderwijs in Franstalige lagere scholen

PRAKTISCHE INFO