Verstoorde dienstverlening aan loketten Demografie

Door de nationale betoging kan de dienstverlening aan de loketten van het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) verstoord zijn op vrijdag 24 september 2021. Het e-loket blijft toegankelijk voor het uitvoeren van een reeks administratieve stappen.

 

Infosessie. Nieuwe sociaal-medische voorziening (Woeringenstraat)

Dit evenement is al voorbij

Op woensdag 22 september 2021, om 19u, in de sportzaal van het Zuidpaleis.

Een nieuwe sociaal-medische voorziening opent binnenkort in de Woeringenstraat 9. Deze voorziening, Gate genaamd, wordt georganiseerd en omkaderd door een sociaal-medisch team. Ze wil een alternatief bieden voor het drugsgebruik in de openbare ruimte en de daarmee gepaard gaande overlast bestrijden.

Tijdens de infosessies stelt de Stad Brussel de nieuwe voorziening voor en beantwoordt ze uw vragen, samen met de belangrijkste actoren van het project: vertegenwoordigers van de politie, het OCMW van de Stad Brussel, Bravvo (preventiedienst van de Stad Brussel), het MSOC (Medisch Sociaal Opvangcentrum) en vzw Transit.

Hoe inschrijven?

Bevestig uw aanwezigheid ten laatste 22 september 2021 voor 12u door uw achternaam en voornaam door te geven via:

De inschrijving dient om de geldende gezondheidsmaatregelen te respecteren en voor een optimale organisatie.