Stadsdiensten gesloten op donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Op donderdag 26 mei (feestdag) en vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) zijn de stadsdiensten gesloten. U kunt uw documenten nog steeds online en op het burgerportaal MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Infosessie. Nieuwe sociaal-medische voorziening (Woeringenstraat)

Dit evenement is al voorbij

Op dinsdag 14 december 2021, om 19u, in de sportzaal van het Zuidpaleis.

Een nieuwe sociaal-medische voorziening opent binnenkort in de Woeringenstraat 9. Deze voorziening, Gate genaamd, wordt georganiseerd en omkaderd door een sociaal-medisch team. Ze wil een alternatief bieden voor het drugsgebruik in de openbare ruimte en de daarmee gepaard gaande overlast bestrijden.

Tijdens deze 2de infosessie beantwoordt de Stad Brussel uw vragen, samen met de belangrijkste actoren van het project: vertegenwoordigers van de politie, het OCMW van de Stad Brussel, Bravvo (preventiedienst van de Stad Brussel), het MSOC (Medisch Sociaal Opvangcentrum) en vzw Transit.

Maatregelen coronavirus

Alleen personen die een Covid Safe Ticket hebben, krijgen toegang tot de zaal. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht.

Houd uw identiteitskaart en uw Covid Safe Ticket (smartphone-app of in papieren vorm) klaar bij de ingang. Zo kan de toegang vlot verlopen en de voorziene tijd worden gerespecteerd (onthaal om 18u30 - start om 19u).

Hoe inschrijven?

Bevestig uw aanwezigheid ten laatste op 10 december 2021 door uw achternaam en voornaam door te geven via: