Inschrijving burger van de Europese Unie (EU)

Maatregelen coronavirus: Europese en niet-Europese burgers moeten hun inschrijving bij de Stad Brussel langs elektronische weg aanvragen. Europese burgers en gelijkgestelden (onderdanen van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en familieleden van niet-Belgische Europese burgers): via afspraak maken (voor de eerste inschrijving) of via e-mail: europa@brucity.be voor de behandeling van uw dossier (bijvoegen, kopie van nationale identiteitskaart of paspoort en elk document dat het verblijf rechtvaardigt). Het afhalen van identiteits- en verblijfskaarten is mogelijk zonder afspraak.

Als u van de nationaliteit bent van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitsersland en:

 • Werknemer in loondienst
 • Werkzoekende
 • Zelfstandige: ondernemer, actieve vennoot, helper, vrij beroep
 • Beschikkend over voldoende bestaansmiddelen: gepensioneerd, 'rentenier', vrijwilliger, in een buurland tewerkgesteld (maar in Brussel verblijvend), persoon die financieel afhankelijk is van een derde of van de feitelijk samenwonende.
 • Student
 • Echtgeno(o)t(e) of partner van een andere EU, EEE, of Zwitser in het kader van een verbintenis gelijkwaardig aan het huwelijk.
 • Partner van een andere EU, EER, of Zwitser in het kader van een duurzame relatie. Opgelet: Beide echtgenoten of partners moeten minstens 21 jaar zijn.
 • Bloedverwant in neergaande lijn (descendent) van een andere EU, EER, of Zwitser
 • Ouder (vader of moeder) van een minderjarige Belg
 • Bloedverwant in opgaande lijn (ascendent) van een andere EU, EER, of Zwitser

is de inschrijving enkel mogelijk op afspraak.

 • nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • een foto en ook andere documenten (zie Welke documenten voorleggen?). Sommige documenten kunnen later ingediend worden. Alles wordt bij het eerste contact uitgelegd.

Opmerking: wanneer iemand deze eerste stap onderneemt, is het uiterst belangrijk dat hij het juiste adres aan de administratie verstrekt (straat, nummer, busnummer). De politie zal later immers een onderzoek uitvoeren om het effectieve verblijf op het doorgegeven adres te controleren.

Bij de inschrijving in het vreemdelingenregister dienen 2 foto's bezorgd te worden (2 voor een EU of EER die enkel de gratis bijlage 8 wenst), naast de oorspronkelijke foto.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar volstaan 2 foto's en zij zullen in plaats van de bijlage 8 of de E kaart een klein identiteitsstuk ontvangen.

Wanneer de persoon alle vereiste documenten ingediend heeft, ontvangt hij een verklaring van inschrijving, namelijk de bijlage 8 (niet van toepassing voor Zwitsers) en zal hij een 5 jaar geldige elektronische identiteitskaart E-kunnen bestellen (C kaart voor Zwitsers), wat niet geldt voor wie onder de bevoegdheid van Vreemdelingenzaken valt:

 • wie over voldoende bestaansmiddelen beschikt (behalve gepensioneerden uit België, invaliden)
 • meerderjarige ascendenten, descendenten alsook echtgenoten, partners en descendenten van Belgen

Deze personen zullen een verklaring van inschrijving ontvangen (bijlage 8) of E-kaart na een positief advies van Vreemdelingenzaken of na een termijn van 6 maanden (meest voorkomende situatie) indien Vreemdelingenzaken niet negatief reageert.

Indien de persoon niet alle documenten kon voorleggen en/of tot een van bovengenoemde gevallen behoort, zal hij gewoon een aanvraag voor verklaring van inschrijving ontvangen (bijlage 19). Alle documenten moeten ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden vanaf de aflevering van de bijlage 19.

Opmerking: de E-kaart kan pas besteld worden na een positieve controle van het adres. Een E-kaart kan worden besteld en afgehaald in het Administratief centrum ( dienst Identiteitsbewijzen) maar ook in de verbindingsbureaus (diensten Bevolking van Neder-over-Heembeek, Laken, Louiza, Haren en de Noord-Oostwijk).

 • De bijlage 19, de bijlage 8 en het identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn gratis.
 • De kosten voor de elektronische identiteits- of verblijfskaarten bedragen 25 euro per kaart.
 • Elektronische kaarten in hoge spoedprocedure (ontvangsttermijn: 1 dag - ontvangst na 14u) kosten 150 euro.

Opgelet: de Gemeenteraad van 27 maart 2017 achtte het noodzakelijk een belasting in te voeren voor de vernieuwing van de elektronische identiteitskaarten, elektronische verblijfskaarten en elektronische paspoorten naar aanleiding van verlies of diefstal van deze documenten en dit als gevolg van: de noodzaak om te strijden tegen identiteitsfraude en als gevolg van de hoge werklast verbonden aan deze aanvragen.

 • Vernieuwing naar aanleiding van 2de verlies/diefstal van een elektronische identiteitskaart of verblijfskaart: 50 euro
 • Vernieuwing naar aanleiding van 3de verlies/diefstal van een elektronische identiteitskaart of verblijfskaart: 225 euro

ZIE OOK