attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Inschrijving buitenlander (aanvraag kaart)

U bent een burger van buitenlandse afkomst (niet-Belgisch) en u wilt uw verblijfplaats vestigen in de stad Brussel? Dan moet u zich binnen de 8 dagen volgend op uw aankomst in België aanbieden bij de gemeentelijke administratie van de Stad Brussel voor uw inschrijving.

Kijk de exacte gemeente van uw verblijfplaats goed na. De postcodes van de stad Brussel zijn de volgende: 1000, 1020, 1120, 1130. Opgelet: sommige adressen in 1050 (1051) en 1040 (1041) zijn eveneens gevestigd in de stad Brussel.

Voor bepaalde categorieën van vreemdelingen is een bewijs van betaling van een federale belasting (retributie) nodig. Meer info: Externe site Dienst Vreemdelingenzaken.