attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Inschrijving buitenlander (aanvraag kaart)

U bent een burger van buitenlandse afkomst (niet-Belgisch) en u wilt uw verblijfplaats vestigen in de stad Brussel? Dan moet u zich binnen de 8 dagen volgend op uw aankomst in België aanbieden bij de gemeentelijke administratie van de Stad Brussel voor uw inschrijving.

Kijk de exacte gemeente van uw verblijfplaats goed na. De postcodes van de stad Brussel zijn de volgende: 1000, 1020, 1120, 1130. Opgelet: sommige adressen in 1050 (1051) en 1040 (1041) zijn eveneens gevestigd in de stad Brussel.

Voor bepaalde categorieën van vreemdelingen is een bewijs van betaling van een federale belasting (retributie) nodig. Meer info: Externe site Dienst Vreemdelingenzaken.