Inschrijving buitenlander (aanvraag kaart)

Je bent een burger van buitenlandse afkomst (niet-Belgisch) en je wilt je verblijfplaats vestigen in de stad Brussel? Dan moet u zich aanbieden bij de gemeentelijke administratie van de Stad Brussel voor uw inschrijving.

Kijk de exacte gemeente van uw verblijfplaats goed na. De postcodes van de stad Brussel zijn de volgende: 1000, 1020, 1120, 1130. Opgelet: sommige adressen in 1050 (1051) en 1040 (1041) zijn eveneens gevestigd in de stad Brussel.

Voor bepaalde categorieën van vreemdelingen is een bewijs van betaling van een federale belasting (retributie) nodig. Meer info: Externe site Dienst Vreemdelingenzaken.