Links en inlichtingen - inschrijving vreemdeling

Nuttige links voor bijkomende inlichtingen rond de inschrijving van vreemdelingen in het vreemdelingenregister.

Voor inlichtingen betreffende de verschillende soorten verblijf en de juridische grondbeginselen:

Voor inlichtingen betreffende onder andere legalisaties en visa:

Voor informatie over zelfstandigen:

Voor informatie betreffende de werkvergunningen:

Voor het registreren van een huurcontract:

Zich met het originele huurcontract en 2 kopieën naar volgend adres begeven:

 • Registratiekantoor Brussel VI
  Regentschapsstraat 54 - 1000 Brussel (tegenover het justitiepaleis, 4de verdieping)
  Tel. 02 57 74 170
  Fax 02 57 96 383
  E-mail: kant.reg.brussel6.huren@minfin.fed.be
  Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u (aanmelden voor 11u30)

Voor het onthaal en de inburgering van nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

ZIE OOK