Verplichte inburgering voor nieuwkomers in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een verplicht en gratis inburgeringstraject ingevoerd om nieuwkomers te informeren en begeleiden.

Wat is een inburgeringstraject?

Het inburgeringstraject bestaat uit:

  • een onthaaltraject, waarin gepeild wordt naar uw noden op het vlak van huisvesting, inkomen, gezondheidszorg,...
  • een opleiding over burgerschap en de samenleving
  • taallessen indien nodig: lessen Nederlands of Frans

Voor wie?

Een persoon moet verplicht het inburgeringstraject volgen als die:

  • zich voor de eerste keer inschrijft in het vreemdelingenregister van een gemeente in Brussel met een verblijfstitel van meer dan 3 maanden
  • tussen 18 en 65 jaar is
  • wettig in België verblijft gedurende minder dan 3 jaar

Waar het inburgeringstraject volgen?

Voor het volgen van een inburgeringstraject moet de nieuwkomer zich twenden tot één van de in Brussel erkende onthaalbureaus:

In het Nederlands:

In het Frans:

Meer info?

Gemaakt 02/06/2022 (bewerkt op 03/06/2022)

ZIE OOK

Verplichte inburgering voor nieuwkomers in Brussel