Stadsdiensten gesloten op donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Op donderdag 26 mei (feestdag) en vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) zijn de stadsdiensten gesloten. U kunt uw documenten nog steeds online en op het burgerportaal MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Interimwerk

Werkzoekenden kunnen zich ook inschrijven bij gespecialiseerde uitzendkantoren. Deze kantoren bieden werk als interim aan.

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid. Er zijn 3 partijen betrokken bij uitzendarbeid: het uitzendkantoor neemt een uitzendkracht (interim) in dienst en stelt deze ter beschikking van een gebruiker.

Deze interimwerker is verbonden aan het uitzendkantoor door een contract. Hij of zij heeft daardoor dezelfde rechten als andere werknemers wat betreft de vergoedingen, werkvoorwaarden en sociale bescherming.

De website Federgon (vroeger Upedi) biedt meer informatie over werken als uitzendkracht. De interimkantoren kunnen ook gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen: bouw, paramedisch, bedienden, horeca,...

Informatie over uitzendwerk