Interimwerk

Werkzoekenden kunnen zich ook inschrijven bij gespecialiseerde uitzendkantoren. Deze kantoren bieden werk als interim aan.

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid. Er zijn 3 partijen betrokken bij uitzendarbeid: het uitzendkantoor neemt een uitzendkracht (interim) in dienst en stelt deze ter beschikking van een gebruiker.

Deze interimwerker is verbonden aan het uitzendkantoor door een contract. Hij of zij heeft daardoor dezelfde rechten als andere werknemers wat betreft de vergoedingen, werkvoorwaarden en sociale bescherming.

De website Externe site Federgon (vroeger Upedi) biedt meer informatie over werken als uitzendkracht. De interimkantoren kunnen ook gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen: bouw, paramedisch, bedienden, horeca,...

Informatie over uitzendwerk

Externe site Uitzendarbeid (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid)