Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatste wilsbeschikking - keuze van graf

Elke persoon kan, bij leven, uit eigen wil en schriftelijk, de gemeente inlichten over zijn laatste wilsbeschikking over de keuze van het graf (begrafenis of crematie) en de geloofsovertuiging. Ook het begrafeniscontract kan worden vermeld. Deze informatie kan het voorwerp uitmaken van een verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking, vastgelegd door het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

Aan het loket, zonder afspraak (zich persoonlijk aanmelden) met volgend ingevuld document:

Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, uitvaartplechtigheid en uitvaartcontract (99.92 KB)

Dit gebeurt in het Administratief Centrum (zonder afspraak) of bij een verbindingsbureau naar keuze.

Brucity: piekuren aan de loketten zonder afspraak

Piekuren aan de loketten van Brucity (met toegankelijke tabel)

Vereiste documenten

Identiteitskaart

Kosten?

Gratis

Termijn?

Onmiddellijk

PRAKTISCHE INFO