Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Overlijden

Elk overlijden vereist een aantal administratieve stappen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Het gaat vooral om de aangifte van overlijden, de keuze van het graf en de eventuele aankoop van een concessie. Deze taak valt te beurt aan de familie die hiervoor echter meestal een begrafenisonderneming inschakelt.

De overlijdensaangifte maakt het opstellen mogelijk van één of meerdere overlijdensakten en de vergunningen voor de begrafenis of crematie.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart van de overledene
 • Eventueel, het trouwboekje van de overledene

Wachttijd

 • Onmiddellijk voor de overlijdensaangifte

 • 24u tot 48u voor het afleveren van de vergunning voor de begrafenis of crematie

Elke persoon kan, bij leven, uit eigen wil en schriftelijk, de gemeente inlichten over zijn laatste wilsbeschikking over de keuze van het graf (begrafenis of crematie) en de geloofsovertuiging.

Hoe aanvragen?

Aan het loket (zich persoonlijk aanmelden) met volgend ingevuld document:

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart

Kosten?

 • Gratis

Termijn?

Deze procedure wordt meteen afgehandeld aan het loket.

Een overlijdensakte bewijst het overlijden en bepaalt de identiteit van de overledene. Deze akte is nodig zodat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand toestemming kan geven voor het transport en de begrafenis of crematie van de overledene.

Een overlijdensakte wordt opgesteld door de dienst Overlijdens van de Stad Brussel voor elke persoon die op het grondgebied van de gemeente overleden is. De overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand van de Stad.

Daarna wordt de akte desgevallend doorgestuurd naar de gemeente waar de overledene woonde, waar ze ook wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand.

Een aanvraag van een uittreksel of een kopie van een overlijdensakte is mogelijk via het e-loket.

De aangifte van een overlijden en de overlijdensaktes zijn gratis.

Deze prijzen bevatten niet de kosten verbonden aan de diensten van de begrafenisondernemer die instaat voor de organisatie van de begrafenis. Deze bedragen worden bij voorkeur betaald via Bancontact/Mister Cash.

 • Gemeentelijke taks teraardebestelling: 100 euro
 • Verblijf in het gemeentelijk mortuarium: 30 euro per dag
 • Gebruik van de zaal voor lijkenbehandeling: 65 euro

 • 15 jaar volle grond volwassene: 760 euro
 • 15 jaar volle grond kind of urne: 380 euro
 • 15 jaar columbarium: 760 euro
 • Begrafenisrecht: 760 euro
 • Opgraving volle grond en grafkelder: 1.000 euro
 • Opgraving columbarium: gratis
 • 50 jaar columbarium: 2.330 euro
 • 50 jaar volle grond kind of urne 2de categorie 1m²: 1.248 euro
 • 50 jaar volle grond volwassene 2de categorie 2,40m²: 2.496 euro
 • 50 jaar volle grond volwassene 2de categorie 2,64m²: 2.746 euro
 • 50 jaar volle grond kind of urne 1ste categorie 1m²: 1.958 euro
 • 50 jaar volle grond 1ste categorie 2,88m²: 3.917 euro
 • Grafkelder 3de categorie 3,85m² - Haren: 5.236 euro
 • Grafkelder 3de categorie 6,93m²: 9.425 euro
 • Grafkelder 2de categorie 4,13m²: 6.443 euro
 • Grafkelder 2de categorie 3,85m²: 6.006 euro
 • Grafkelder 1ste categorie 7,84m²: 14.661 euro
 • Huur gemeenschappelijke wachtkelder: 3 eerste maanden: 300 euro, 3 volgende maanden: 600 euro, 3 volgende maanden: 1200 euro
 • Huur privéwachtkelder met 1 plaats: 3 maanden: 750 euro
 • Huur privéwachtkelder met 2 plaatsen: 3 maanden: 450 euro
 • Opening grafkelder: 65 euro

De prijs van elke concessie wordt vermeerderd met 100% of met 200% als de overleden niet woonde in het rechtsgebied of in de Stad Brussel bij zijn of haar overlijden.

ZIE OOK