Overlijden

Elk overlijden vereist een aantal administratieve stappen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Het gaat vooral om de aangifte van overlijden, de keuze van het graf en de eventuele aankoop van een concessie. Deze taak valt te beurt aan de familie die hiervoor echter meestal een begrafenisonderneming inschakelt.

De overlijdensaangifte maakt het opstellen mogelijk van één of meerdere overlijdensakten en de vergunningen voor de begrafenis of crematie.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart van de overledene
 • Eventueel, het trouwboekje van de overledene

Wachttijd

 • Onmiddellijk voor de overlijdensaangifte

 • 24u tot 48u voor het afleveren van de vergunning voor de begrafenis of crematie

Elke persoon kan, bij leven, uit eigen wil en schriftelijk, de gemeente inlichten over zijn laatste wilsbeschikking over de keuze van het graf (begrafenis of crematie) en de geloofsovertuiging. Ook het begrafeniscontract kan worden vermeld. Deze informatie kan het voorwerp uitmaken van een verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking, vastgelegd door het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

Aan het loket, zonder afspraak (zich persoonlijk aanmelden) met volgend ingevuld document:

Dit gebeurt in het Administratief Centrum - dienst Bevolking (2de verdieping, zonder afspraak) of bij een verbindingsbureau naar keuze.

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart

Kosten?

 • Gratis

Termijn?

 • Onmiddellijk

Een overlijdensakte bewijst het overlijden en bepaalt de identiteit van de overledene. Deze akte is nodig zodat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand toestemming kan geven voor het transport en de begrafenis of crematie van de overledene.

Een overlijdensakte wordt opgesteld door de dienst Overlijdens van de Stad Brussel voor elke persoon die op het grondgebied van de gemeente overleden is. De overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand van de Stad.

Daarna wordt de akte desgevallend doorgestuurd naar de gemeente waar de overledene woonde, waar ze ook wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand.

Belasting voor administratieve kosten met betrekking tot elk overlijden op het grondgebied van de Stad: 100 euro

De aangifte van een overlijden en de overlijdensaktes zijn gratis.

Deze prijzen bevatten niet de kosten verbonden aan de diensten van de begrafenisondernemer die instaat voor de organisatie van de begrafenis. Deze bedragen worden bij voorkeur betaald via Bancontact/Mister Cash.

 • Verblijf in het gemeentelijk mortuarium: 30 euro per dag
 • Gebruik van de zaal voor lijkenbehandeling: 65 euro

Hoe aanvragen?

Begraafplaats 5 jaar:

Concessie 15 jaar:

Concessie 50 jaar:

Verlenging van 'oude eeuwigdurende concessies':

Opgraving:

Tarieven?

Wachtkelders (tijdelijke plaatsingen):

 • Huur privéwachtkelder met één plaats: 3 maanden: 750 euro
 • Huur privéwachtkelder met twee plaatsen: 3 maanden: 450 euro per persoon

Opgravingen:

 • 1150 euro voor elke opgraving uit volle grond of kelder (levering van de kist inbegrepen in de prijs)
 • 500 euro voor opgraving van een urn uit volle grond of een kelder

Reglement

ZIE OOK