Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Overlijden

Elk overlijden vereist een aantal administratieve stappen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Het gaat vooral om de aangifte van overlijden, de keuze van het graf en de eventuele aankoop van een concessie. Deze taak valt te beurt aan de familie die hiervoor echter meestal een begrafenisonderneming inschakelt.

Maatregelen coronavirus: begrafenissen zijn beperkt tot 200 personen. Voor het mortuarium Montserrat: 4 personen op 10m².

De overlijdensaangifte maakt het opstellen mogelijk van één of meerdere overlijdensakten en de vergunningen voor de begrafenis of crematie.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart van de overledene
 • Eventueel, het trouwboekje van de overledene

Wachttijd

 • Onmiddellijk voor de overlijdensaangifte

 • 24u tot 48u voor het afleveren van de vergunning voor de begrafenis of crematie

Elke persoon kan, bij leven, uit eigen wil en schriftelijk, de gemeente inlichten over zijn laatste wilsbeschikking over de keuze van het graf (begrafenis of crematie) en de geloofsovertuiging. Ook het begrafeniscontract kan worden vermeld. Deze informatie kan het voorwerp uitmaken van een verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking, vastgelegd door het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

Aan het loket, zonder afspraak (zich persoonlijk aanmelden) met volgend ingevuld document:

Dit gebeurt in het Administratief Centrum - dienst Bevolking (2de verdieping, zonder afspraak) of bij een verbindingsbureau naar keuze.

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart

Kosten?

 • Gratis

Termijn?

 • Onmiddellijk

Een overlijdensakte bewijst het overlijden en bepaalt de identiteit van de overledene. Deze akte is nodig zodat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand toestemming kan geven voor het transport en de begrafenis of crematie van de overledene.

Een overlijdensakte wordt opgesteld door de dienst Overlijdens van de Stad Brussel voor elke persoon die op het grondgebied van de gemeente overleden is. De overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand van de Stad.

Daarna wordt de akte desgevallend doorgestuurd naar de gemeente waar de overledene woonde, waar ze ook wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand.

Een aanvraag van een uittreksel of een kopie van een overlijdensakte is mogelijk via het e-loket.

Belasting voor administratieve kosten met betrekking tot elk overlijden op het grondgebied van de Stad: 100 euro

De aangifte van een overlijden en de overlijdensaktes zijn gratis.

Deze prijzen bevatten niet de kosten verbonden aan de diensten van de begrafenisondernemer die instaat voor de organisatie van de begrafenis. Deze bedragen worden bij voorkeur betaald via Bancontact/Mister Cash.

 • Verblijf in het gemeentelijk mortuarium: 30 euro per dag
 • Gebruik van de zaal voor lijkenbehandeling: 65 euro

Hoe aanvragen?

Begraafplaats 5 jaar:

Concessie 15 jaar:

Concessie 50 jaar:

Opgraving:

Tarieven?

Concessie 15 jaar:

 • 15 jaar volle grond volwassene: 760 euro
 • 15 jaar volle grond kind (minder dan 7 jaar): 380 euro
 • 15 jaar volle grond volwassene urne (asurne met 50 cm zijde): 380 euro
 • 15 jaar volle grond urne kind (minder dan 7 jaar): 190 euro
 • 15 ans columbarium volwassene: 760 euro
 • 15 ans columbarium kind (minder dan 7 jaar): 380 euro

Concessie 50 jaar:

 • 50 jaar volle grond volwassene 1ste categorie 2.88 m²: 3916,80 euro
 • 50 jaar volle grond kind (minder dan 7 jaar) 1ste categorie 1 m²: 680 euro
 • 50 jaar volle grond volwassene 2de categorie 2,64 m²: 2.745,60 euro
 • 50 jaar volle grond volwassene 2de categorie 2,40 m²: 2496 euro
 • 50 jaar volle grond kind (minder dan 7 jaar) 2de categorie 1 m²: 520 euro
 • 50 jaar volle grond urne (asurne met 50 cm zijde) volwassene 1ste categorie: 1958,40 euro
 • 50 jaar volle grond urne (asurne met 50 cm zijde) volwassene 2de categorie: 1248 euro
 • 50 jaar volle grond urne kind (minder dan 7 jaar) 1ste categorie: 979,20 euro
 • 50 jaar volle grond urne kind (minder dan 7 jaar) 2de categorie: 624 euro
 • 50 jaar columbarium volwassene: 2330 euro
 • 50 jaar columbarium kind (minder dan 7 jaar): 1165 euro

Grafkelders:

 • Grafkelder 1ste categorie 7,84m²: 14660,80 euro
 • Grafkelder 2de categorie 3,85 m²: 6.006 euro
 • Grafkelder 3de categorie 3,85 m² (Haren): 5.236 euro
 • Grafkelder 3de categorie 4,13 m²: 6442,80 euro
 • Grafkelder 3de categorie 6,93 m²: 9.425 euro

Wachtkelders:

 • Huur gemeenschappelijke wachtkelder: 3 eerste maanden: 300 euro, 3 volgende maanden: 600 euro, 3 volgende maanden: 1200 euro
 • Huur privéwachtkelder met 1 plaats: 3 maanden: 750 euro
 • Huur privéwachtkelder met 2 plaatsen: 3 maanden: 450 euro
 • Opening grafkelder: 65 euro

Begrafenisrechten:

 • Begrafenisrecht: 760 euro (concessie van 50 jaar), de prijs van elke concessie wordt vermeerderd met 100% of met 200% als de overleden niet woonde in het rechtsgebied of in de Stad Brussel bij zijn of haar overlijden.
 • Begrafenisrecht kind (minder dan 7 jaar): 380 euro (concessie van 50 jaar)

Reglement

ZIE OOK