Concessies

Hoe aanvragen?

Begraafplaats 5 jaar:

Aanvraag voor een gratis begraafplaats 5 jaar (zonder concessie, niet-hernieuwbaar) (PDF, 868.55 KB)

Concessie 15 jaar:

Concessie 50 jaar:

Verlenging van 'oude eeuwigdurende concessies':

Verzoek om verlenging van 'oude eeuwigdurende concessies' (PDF, 498.74 KB)

Opgraving:

Aanvraag tot toestemming voor opgraving (PDF, 506.31 KB)

Tarieven?

Tarieven concessies (PDF, 519.48 KB)

Wachtkelders (tijdelijke plaatsingen):

  • Huur privéwachtkelder met één plaats: 3 maanden: 750 euro
  • Huur privéwachtkelder met twee plaatsen: 3 maanden: 450 euro per persoon

Opgravingen:

  • 1150 euro voor elke opgraving uit volle grond of kelder (levering van de kist inbegrepen in de prijs)
  • 500 euro voor opgraving van een urn uit volle grond of een kelder

Reglement