Concessie - aankoop en verlenging

Na een overlijden heeft u de mogelijkheid een concessie te verwerven om het stoffelijk overschot te begraven op één van de begraafplaatsen van de Stad Brussel.

Als u wilt dat het stoffelijk overschot begraven wordt maar geen concessie aanvraagt, wordt het graf na 5 jaar verwijderd.

Als u het stoffelijk overschot voor een bepaalde periode na de 5 jaar wilt begraven, moet u een concessie aanvragen. Er zijn verschillende keuzes en tarieven voor de duur van de concessie, maar de maximale duur is 50 jaar.

Wanneer de grafconcessie vervalt, wordt het graf verwijderd. Verlenging is mogelijk.

Voorwaarden

De overledene moet worden begraven op één van de begraafplaatsen van de Stad Brussel.

Hoe aanvragen?

Per e-mail naar: overlijdens@brucity.be, door het formulier terug te sturen, ingevuld, ondertekend en gedateerd en voorzien van een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart of verblijfstitel

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen :

  • Online
  • Telefonisch op het nummer 02 279 22 11

Vereiste documenten

  • Naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier
  • Identiteitskaart of verblijfstitel van de aanvrager

Tarief

Tarieven concessies

Levertijd

Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen

ZIE OOK