Terugname van een urne uit het columbarium

Een urn kan onder bepaalde voorwaarden uit een columbarium worden teruggenomen. 

Voorwaarden

De concessiehouder of de verantwoordelijke kan de urn uit het columbarium terugnemen wanneer dit vervalt.

Als het columbarium nog niet vervallen is, is een aanvullende opgravingsvergunning nodig.

Hoe aanvragen ?

Aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:

Vereiste documenten

Identiteitsbewijs

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor de teruggave van een urn

Aanvraag tot opgravingsvergunning (indien het columbarium niet is vervallen)

Tarieven

Gratis

Levertijd

15 dagen

ZIE OOK