Ludiek parcours in Maximiliaanpark

Een nieuw ludiek parcours is beschikbaar in het Maximiliaanpark, in de Noordwijk van Brussel.

De bedoeling van het ludieke parcours is om de behendigheid en het evenwicht te stimuleren. Om zo goed mogelijk te voldoen aan ecologische vereisten werd de structuur van hout vervaardigd. Het parcours werd opgesteld in het parkgedeelte dat grenst aan de Antwerpsesteenweg, de Simon Bolivarlaan, de Helihavenlaan en de verharding van de Lakense haard.

De aanleg van de infrastructuur past in het kader van de investeringen die de Stad wil doen in het Maximiliaanpark. Er werden al toestellen voor street workout geplaatst, schokdempende terreinen in kunststof aangelegd, en langs de Antwerpsesteenweg werden er afsluitingen met beplantingen geplaatst.

Gemaakt 29/03/2017 (bewerkt op 29/03/2017)
Ludiek parcours in Maximiliaanpark