Muurschildering voor het herstel van ecosystemen

De Stad Brussel heeft de muurschildering 'Ecosystem Restoration' ingehuldigd in het kader van het decennium van de Verenigde Naties voor het herstel van ecosystemen.

Ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan hebben de Verenigde Naties miljoenen mensen ondervraagd over welke kwesties voor hen in de toekomst het belangrijkst zijn. Milieubescherming kwam daarbij als hoogste prioriteit naar voren.

De muurschildering 'Ecosystem Restoration' van Lula Goce, aan de Louizalaan 375, is daarom een ode aan de natuur en de noodzakelijke bescherming van het milieu.

Meer info:

Lula Goce - Ecosystem Restoration
Lula Goce - Ecosystem Restoration © Quentin Durand

Gemaakt 29/09/2021 (bewerkt op 29/09/2021)