attention!

Verstoorde dienstverlening op donderdag 5 oktober

Door syndicale acties is de dienstverlening aan de verschillende loketten van het Administratief Centrum Brucity en de verbindingsbureaus verstoord op donderdag 5 oktober 2023. U kan uw documenten steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Ook de MIVB verwacht hinder op haar net: Externe site nationale betoging.

 

Naturalisatie (formulier)

Naturalisatie is een uitzonderlijke gunst die wordt verleend aan mensen boven de 18 jaar of geëmancipeerde personen die een aanvraag tot naturalisatie indienen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats).

4 voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • 18 jaar hebben bereikt of vóór die leeftijd geëmancipeerd zijn
  • Legaal in België verblijven op het moment van het verzoek van naturalisatie
  • U moet zich voor België uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt of kunnen maken op wetenschappelijk, sportief of sociaal-cultureel gebied en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan de internationale reputatie van België
  • Motiveer waarom het voor u bijna onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door een nationaliteitsverklaring

  • Haal het aanvraagformulier en het informatieblad bij uw gemeente
  • Verzamel de documenten die bij uw aanvraag moeten worden gevoegd, indien nodig vertaald en gelegaliseerd
  • Dien uw aanvraag zelf in bij de griffie van de volksvertegenwoordiging - afdeling Burgerschap

Inlichtingen:

  • Via e-mail naar nationalitebelge@brucity.be met vermelding van uw rijksregisternummer
  • Telefonisch op het nummer 02 279 34 60
  • Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel

De nodige documenten staan op het aanvraagformulier van uw gemeente.

Inschrijvingsgeld te betalen aan de Externe site FOD Financiën: 150 euro (behalve voor minderjarigen)

De totale looptijd van de naturalisatieprocedure is niet wettelijk vastgelegd.