Overslaan en naar de inhoud gaan

Belgische nationaliteit

De Belgische nationaliteit is de link die je, als persoon, met de Belgische staat verbindt en rechten en plichten verleent.

Er zijn 3 manieren om op aanvraag Belgisch burger te worden:

  • Verkrijging: je bent minstens 18 jaar oud 
  • Toekenning: je bent jonger dan 18 jaar 
  • Naturalisatie: een uitzonderlijke gunst verleend aan personen ouder dan 18 jaar of aan geĆ«mancipeerde personen die een verzoek om naturalisatie indienen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Als je je Belgische nationaliteit verliest, kun je ook een verklaring van herkrijging van de Belgische nationaliteit doen om deze terug te krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het is ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden afstand te doen van de Belgische nationaliteit.

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Aanvragen betekent niet dat je automatisch de Belgische nationaliteit krijgt.

Meer info: Externe siteBelgische nationaliteit (FOD Justitie)