Belgische nationaliteit

Er bestaan verschillende procedures om Belg te worden.

Als u meerderjarig bent, kan u de Belgische nationaliteit verwerven. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
 • legaal in België verblijven gedurende minstens 5 jaar
 • de kennis van één van de landstalen bewijzen
 • aantonen van de sociale integratie en deelname aan het economisch leven

Minderjarigen kunnen Belg worden door toekenning van de nationaliteit:

 • als ze minder dan 5 jaar oud zijn en in het buitenland zijn geboren van een Belgische ouder die zelf in het buitenland is geboren

Of:

 • als ze minder dan 12 jaar oud zijn en geboren zijn in België van ouders die meer dan 10 jaar in België verblijven

Ook als u denkt dat u uitzonderlijke verdiensten hebt (in sport, kunst,...), kunt u Belg worden door naturalisatie. Deze gunst wordt verleend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Hoe aanvragen?

De kalender met afspraken is vol tot en met 13 september 2019. Vanaf maandag 16 september 2019 ontvangt de dienst Belgische Nationaliteit u opnieuw zonder afspraak.

Vereiste documenten

In alle gevallen:

 • Geboorteakte van de aanvrager, vertaald en gelegaliseerd indien nodig

Voor de aanvraag van een meerderjarige:

 • Bewijs van de voorwaarden die hierboven vermeld zijn
 • Betalingsbewijs van de registratiekosten (150 euro te betalen op de rekening van het registratiekantoor na verificatie van het dossier)

Desgevallend:

 • Huwelijksakte met een Belgische partner + zijn nationaliteitsattest
 • Geboorteakte van het Belgisch kind + zijn nationaliteitsattest

Tarief

 • 50 euro (betaling bij voorkeur met Bancontact)

Wachttijd

 • Ongeveer 6 maanden voor een aanvraag tot verwerving van de Belgische nationaliteit (voor meerderjarigen)