attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Belgische nationaliteit

De Belgische nationaliteit is de link die u, als persoon, met de Belgische staat verbindt en rechten en plichten verleent.

Er zijn 3 manieren om op aanvraag Belgisch burger te worden:

  • Verkrijging: u bent minstens 18 jaar oud
  • Toekenning: u bent jonger dan 18 jaar
  • Naturalisatie: een uitzonderlijke gunst verleend aan personen ouder dan 18 jaar of aan geëmancipeerde personen die een verzoek om naturalisatie indienen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Als u uw Belgische nationaliteit verliest, kunt u ook een verklaring van herkrijging van de Belgische nationaliteit doen om deze terug te krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het is ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden afstand te doen van de Belgische nationaliteit.

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Aanvragen betekent niet dat u automatisch de Belgische nationaliteit krijgt.

Meer info: Externe site Belgische nationaliteit (FOD Justitie)