Belgische nationaliteit

Er bestaan verschillende procedures om Belg te worden.

Maatregelen coronavirus: de dienst Belgische nationaliteit is toegankelijk op afspraak voor het inleveren van een volledig dossier na controle en bevestiging via mail. Alle informatie of controle van een dossier gebeurt via mail:

Als u meerderjarig bent, kan u de Belgische nationaliteit verwerven. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
 • legaal in België verblijven gedurende minstens 5 jaar
 • de kennis van één van de landstalen bewijzen
 • aantonen van de sociale integratie en deelname aan het economisch leven

Minderjarigen kunnen Belg worden door toekenning van de nationaliteit:

 • als ze minder dan 5 jaar oud zijn en in het buitenland zijn geboren van een Belgische ouder die zelf in het buitenland is geboren

Of:

 • als ze minder dan 12 jaar oud zijn en geboren zijn in België van ouders die meer dan 10 jaar in België verblijven

Ook als u denkt dat u uitzonderlijke verdiensten hebt (in sport, kunst,...), kunt u Belg worden door naturalisatie. Deze gunst wordt verleend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

In alle gevallen:

 • Geboorteakte van de aanvrager, vertaald en gelegaliseerd indien nodig

Voor de aanvraag van een meerderjarige:

 • Bewijs van de voorwaarden die hierboven vermeld zijn
 • Betalingsbewijs van de registratiekosten (150 euro te betalen op de rekening van het registratiekantoor na verificatie van het dossier)

Desgevallend:

 • Huwelijksakte met een Belgische partner + zijn nationaliteitsattest
 • Geboorteakte van het Belgisch kind + zijn nationaliteitsattest

Tarief

 • 50 euro (betaling bij voorkeur met Bancontact)

Wachttijd

 • Ongeveer 6 maanden voor een aanvraag tot verwerving van de Belgische nationaliteit (voor meerderjarigen)

ZIE OOK