Nederlandstalige cultuur

In de Stad Brussel zijn er 4 Nederlandstalige gemeenschapscentra, een aantal culturele partners, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) en 3 stadsbibliotheken. Het cultuurbeleidsplan Horizon 2020-25, het Cultuurplatform en de Cultuurraad vormen de pijlers voor het uitvoeren van het lokale cultuurbeleid Nederlandstalige cultuur.

Gemeenschapscentrum De Markten

GC De Markten in het centrum van Brussel wil meewerken aan een verdraagzame stad via: theater, concerten, tentoonstellingen, cursussen, actieve kunsteducatie, sport, taallessen Nederlands, conversatietafels en elk jaar is er een sociaal-artistiek project.

Externe site GC De Markten

Gemeenschapscentrum Nohva

GC Nohva (Heembeek-Mutsaard) is het gemeenschapscentrum voor Neder-Over-Heembeek en de Mutsaardwijk in Laken. Prioritair wordt ingezet op een aanbod voor kinderen.

Externe site GC Nohva

Gemeenschapscentrum Nekkersdal

GC Nekkersdal in Laken wil een open huis zijn waar culturele participatie op lokaal niveau voorop staat. Enerzijds is er oog voor jonge gezinnen via de Brede School en de IBO-werking. Anderzijds wordt het netwerk vergroot via laagdrempelige activiteiten in de buurt en via vele samenwerkingen.

Externe site GC Nekkersdal

Gemeenschapscentrum De Linde

GC De Linde is de ontmoetingsplek voor jong en oud in Haren. De Linde zet zich, samen met verschillende (Brusselse) partners, actief in om het Harens buurtgevoel te stimuleren. Er is een theaterzaal, geschikt voor kleinere voorstellingen, en het centrum is ook de perfecte locatie voor repetities en try-outs.

Externe site GC De Linde

De overige Nederlandstalige culturele partners van de Stad Brussel zijn:

Alle info over het verenigingsleven binnen de sociaal-culturele sector en amateurkunsten in Brussel:

Externe site Sociaal-cultureel werk in Brussel

KVS

De KVS, als eerste Vlaamse theater in Brussel in de 19de eeuw in het leven geroepen, profileert zich vandaag als het theater van een veelzijdige stad met oog voor de wereld. The place to be voor hedendaags theater, dans en muziek dat tot ver buiten Brussel resoneert!

Externe site KVS

De Hoofdstedelijke Kunstacademie is verspreid op een twaalftal locaties over de hele stad in de domeinen muziek, theater, dans en beeldende kunsten.

Ze biedt opleidingen in het Nederlands aan buiten het normale lessenrooster voor alle leeftijden en voor zowel liefhebbers als pre-professionals.

Externe site Hoofdstedelijke Kunstacademie

De Cultuurraad van de Stad Brussel geeft advies aan de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden over het lokaal cultuurbeleidsplan én brengt mensen en organisaties samen rond cultuur in de Stad Brussel:

Cultuurraad Stad Brussel

Het Cultuurplatform is een open bijeenkomst die minstens 2 keer per jaar georganiseerd wordt door de Cultuurraad.

Het is toegankelijk voor iedereen met interesse in de Brusselse culturele sector.

Het is vooral een netwerkmoment en een inspiratiemoment.

Het Cultuurplatform wordt geïnformeerd over het lokaal cultuurbeleid van de Stad. Op zijn beurt stuurt het platform het lokaal cultuurbeleid mee.

Uitnodigingen

Aan het begin van een nieuwe legislatuur schrijft elke (Brusselse) gemeente een nieuw cultuurbeleidsplan met daarin de beleidslijnen voor de komende 6 jaar op het vlak van Nederlandstalige cultuur.

Dit lokaal cultuurbeleidsplan is het resultaat van een lang proces van overleg en cocreatie. Er is bewust veel meer tijd en energie gestoken in het participatieve traject. Dat versterkt de kwaliteit van het plan en zorgt voor een grotere betrokken- en gedragenheid bij de partners.

Het is de bedoeling de komende periode met open vizier te benaderen, met de vinger aan de pols van de samenleving.

Cultuurbeleidsplan (Horizon 2020-25) (PDF, 6.13 MB)

In het kader van het lokaal cultuurbeleidsplan houdt de Stad Brussel jaarlijks een projectoproep Stadsmakers.

Externe site Projectoproep Stadsmakers 2024

Stadsmakers

AGENDA