Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Nederlandstalige cultuur

In de Stad Brussel zijn er 4 Nederlandstalige gemeenschapscentra, een aantal culturele partners, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) en 3 stadsbibliotheken. In samenspraak met deze instellingen en de Cultuurraad van de Stad Brussel werd ook een lokaal cultuurbeleidsplan uitgewerkt voor de periode 2014-2020.

Er wordt nu gewerkt aan het nieuwe cultuurbeleidsplan 2020-2026:

Gemeenschapscentrum De Markten

GC De Markten in het centrum van Brussel wil meewerken aan een verdraagzame stad via: theater, concerten, tentoonstellingen, cursussen, actieve kunsteducatie, sport, taallessen Nederlands, conversatietafels en elk jaar is er een sociaal-artistiek project.

Gemeenschapscentrum Nohva

GC Nohva (Heembeek-Mutsaard) is het gemeenschapscentrum voor Neder-Over-Heembeek en de Mutsaardwijk in Laken. Prioritair wordt ingezet op een aanbod voor kinderen.

Gemeenschapscentrum Nekkersdal

GC Nekkersdal in Laken wil een open huis zijn waar culturele participatie op lokaal niveau voorop staat. Enerzijds is er oog voor jonge gezinnen via de Brede School en de IBO-werking. Anderzijds wordt het netwerk vergroot via laagdrempelige activiteiten in de buurt en via vele samenwerkingen.

Gemeenschapscentrum De Linde

GC De Linde is de ontmoetingsplek voor jong en oud in Haren. De Linde zet zich, samen met verschillende (Brusselse) partners, actief in om het Harens buurtgevoel te stimuleren. Er is een theaterzaal, geschikt voor kleinere voorstellingen, en het centrum is ook de perfecte locatie voor repetities en try-outs.

De overige Nederlandstalige culturele partners van de Stad Brussel zijn:

KVS

De KVS, als eerste Vlaamse theater in Brussel in de 19de eeuw in het leven geroepen, profileert zich vandaag als het theater van een veelzijdige stad met oog voor de wereld. The place to be voor hedendaags theater, dans en muziek dat tot ver buiten Brussel resoneert!

De Hoofdstedelijke Academie voor Muziek - Woord - Dans is verspreid op een twaalftal locaties over de hele stad in de domeinen muziek, woordkunst en dans.

Ze biedt opleidingen in het Nederlands aan buiten het normale lessenrooster voor alle leeftijden en voor zowel liefhebbers als pre-professionals.

De Cultuurraad van de Stad Brussel geeft advies aan de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden over het lokaal cultuurbeleidsplan én brengt mensen en organisaties samen rond cultuur in de Stad Brussel:

Het lokaal cultuurbeleidsplan legt de doelstellingen vast van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid van de Stad voor de periode 2014-2020. Het werd opgemaakt in samenspraak met de Cultuurraad, de gemeenschapscentra en de stedelijke bibliotheek.

Het concept 'uitbreken' staat hierin centraal. Het plan wil mensen en instellingen doen 'uitbreken': enerzijds uit hun huizen om elkaar te ontmoeten en zich de wijk eigen te maken, anderzijds uit hun wijken om het rijke culturele aanbod in de hele stad te leren kennen.

Er wordt nu gewerkt aan het nieuwe cultuurbeleidsplan 2020-2026:

In het kader van het lokaal cultuurbeleidsplan 2014-2020 houdt de Stad Brussel jaarlijks een projectoproep Nederlandstalige aangelegenheden. Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen. Iedereen kan deelnemen aan deze projectoproep (individu, collectief, vereniging).

AGENDA

 

ZIE OOK