Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Cultuurraad

De Cultuurraad van de Stad Brussel geeft advies aan de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden over het lokaal cultuurbeleidsplan én brengt mensen en organisaties samen rond cultuur in de Stad Brussel.

De Cultuurraad bestaat uit een beperkt aantal leden (maximaal 16). Deze raad wordt zo divers mogelijk samengesteld (geslacht, afkomst, ervaring) en telkens voor een periode van 3 jaar verkozen.

Leden van de Cultuurraad hebben relevante ervaring als vrijwilliger, vanuit hun persoonlijke achtergrond of als professional en:

  • wonen op het grondgebied van de Stad Brussel
  • of werken voor een sociaal-culturele organisatie of culturele instelling actief op het grondgebied van de Stad Brussel

Het Cultuurplatform is een open bijeenkomst die minstens 2 keer per jaar georganiseerd wordt door de Cultuurraad.

Het is toegankelijk voor iedereen met interesse in de Brusselse culturele sector.

Het is vooral een netwerkmoment en een inspiratiemoment.

Het Cultuurplatform wordt geïnformeerd over het lokaal cultuurbeleid van de Stad. Op zijn beurt stuurt het platform het lokaal cultuurbeleid mee.

Stel uw kandidatuur:

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad zijn publiek toegankelijk.

Verslagen van de bijeenkomsten: