Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Cultuurraad

De Cultuurraad van de Stad Brussel geeft advies aan de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden over het lokaal cultuurbeleidsplan én brengt mensen en organisaties samen rond cultuur in de Stad Brussel.

De Cultuurraad bestaat uit een beperkt aantal leden (maximaal 16). Deze raad wordt zo divers mogelijk samengesteld (geslacht, afkomst, ervaring) en telkens voor een periode van 3 jaar verkozen.

Leden van de Cultuurraad hebben relevante ervaring als vrijwilliger, vanuit hun persoonlijke achtergrond of als professional en:

  • wonen op het grondgebied van de Stad Brussel
  • of werken voor een sociaal-culturele organisatie of culturele instelling actief op het grondgebied van de Stad Brussel

Stel uw kandidatuur:

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad zijn publiek toegankelijk.

Verslagen van de bijeenkomsten:

AGENDA

 

ZIE OOK