Niet-fiscale schuld: financiële informatie over een lopend dossier (retributie) en/of betwisting

Een retributie is verschuldigd ten gevolge van een dienst bewezen door de gemeente aan en ten voordele van een instelling of een gezin, ongeacht of deze dienst vrij gekozen werd of door een reglementering opgelegd werd.

Het kan hierbij gaan om een parkeerverbodschijf, uw facturen voor de crèche, markten, ambulante markten, terrassen, kermissen, …

Hebt u een financiële vraag over:

  • uw dossier
  • een betalingsherinnering
  • een ingebrekestelling
  • een betwisting

Hebt u een financiële vraag over uw dossier? Over een betalingsherinnering of een ingebrekestelling?

Voorwaarden

De persoon zijn die een niet-fiscale schuld verschuldigd is of de wettelijke vertegenwoordiger zijn van een persoon die een niet-fiscale schuld verschuldigd is.

Hoe aanvragen?

Via e-mail naar FIN.recettes-ontvangsten@brucity.be

Op telefonische afspraak of op afspraak aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:

Vereiste documenten

Identiteitsbewijs

Meer info?

Gemeenteretributies