Onderzoek naar inkomsten en levensomstandigheden

Statbel, het Belgische Statistiekbureau, houdt bij enkele huishoudens in de Stad Brussel een onderzoek naar de inkomsten en levensomstandgheden. Het onderzoek vindt plaats van maart tot september 2018. De betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur zal langskomen.

De vragen van het onderzoek gaan over huisvesting, gezondheid, professionele activiteit, inkomsten, levensniveau, sociale relaties,... Een gezin dat deelneemt, ontvangt hiervoor een vergoeding van 30 euro.

Doel en vertrouwelijkheid

De antwoorden op deze vragen worden gebruikt als basisinformatie ten dienste van het sociaal beleid in België en Europa. Op het moment van de enquête moeten alle leden van het gezin die ouder zijn dan 16 jaar aanwezig zijn.

De antwoorden en de gecommuniceerde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de statistische wetgeving, met name wat betreft de bescherming van de privacy.

Meer info:

Gemaakt 19/03/2018 (bewerkt op 08/02/2019)
Onderzoek naar inkomsten en levensomstandigheden