Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Onderzoek naar inkomsten en levensomstandigheden

Statbel, het Belgische Statistiekbureau, houdt bij enkele huishoudens in de Stad Brussel een onderzoek naar de inkomsten en levensomstandgheden. Het onderzoek vindt plaats van februari tot september 2020. De betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht.

De vragen van het onderzoek gaan over huisvesting, gezondheid, professionele activiteit, inkomsten, levensniveau, sociale relaties,... Een gezin dat deelneemt, ontvangt hiervoor een vergoeding van 30 euro.

Doel en vertrouwelijkheid

De antwoorden op deze vragen worden gebruikt als basisinformatie ten dienste van het sociaal beleid in België en Europa. Op het moment van de enquête moeten alle leden van het gezin die ouder zijn dan 16 jaar aanwezig zijn.

De antwoorden en de gecommuniceerde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de statistische wetgeving, met name wat betreft de bescherming van de privacy.

Maatregelen coronavirus

Statbel heeft zijn methodes om met huishoudens in contact te komen aangepast. In deze crisisperiode wordt geen enkel fysiek contact getolereerd. Enquêtes die niet online kunnen worden afgenomen, worden telefonisch afgenomen:

Meer info

Gemaakt 28/04/2020 (bewerkt op 29/04/2020)