Onthaalplaatsen voor slachtoffers van geweld

Een overzicht van alle onthaalhuizen, schuilplaatsen en centra voor slachtoffers van alle soorten geweld.

 • Albatros – Onthaalhuis (vrouwen, kinderen, mannen)
  Washuisstraat, 40 – 1000 Brussel
  02 511 53 30
  albatros@archipel.be
 • Home Victor Du Pré – Onthaalhuis (Vrouwen met kinderen)
  Timmerliedenstraat, 5 – 1000 Brussel
  02 512 42 37
  hdp-direction@scarlet.be
 • La Maison de la Paix – Onthaalhuis (Vrouwen zonder kinderen)
  Oppemstraat, 54 – 1000 Brussel
  02 219 18 59
 • Open deur – Onthaalhuis (Vrouwen met kinderen)
  Kogelstraat 30 – 1000 Brussel
  02 513 01 08
 • Talita – Onthaalhuis (Vrouwen met kinderen)
  Vlierwijk 3 – 1000 Brussel
  02 262 23 78
  talita@scarlet.be
 • Accueil Montfort – Onthaal vrouwen 18-50 jaar (zonder kinderen - geen noodopvang)
  Sint-Pieterskerkstraat 12-18 - 1090 Brussel
  02 424 17 53
  Externe site www.amontfort.be

Politie Brussel Hoofdstad Elsene
Externe site Opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld
02 279 75 39
zpz.polbru.rech.eva@polbru.belgium.eu

Externe site Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG)
Centrum dat 24u per dag en 7 dagen per week slachtoffers van seksueel geweld opvangt (met ter plaatse medische, psychosociale, politie- en juridische steun)
02 535 45 42

Externe site Violences sexuelles

SOS Viol
Opvang, hulp en ondersteuning voor iedereen die te maken heeft met seksueel geweld
Psychologische, sociale en juridische consultaties
Gratis nummer: 0800 98 100 van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u (gratis en anoniem)
Chat op maandag en vrijdag van 17u tot 21u en woensdag van 14u tot 18u
info@sosviol.be
Externe site http://www.sosviol.be

Externe site RainbowHouse (LGBTQIA+)
02 503 59 90
Kolenmarkt 42 - 1000 Brussel

 • SOS enfants-ULB (voor minderjarigen)
  UMC Sint-Pieters
  Hoogstraat 322 - 1000 Brussel
  02 535 34 25
  sosulb@ulb.ac.be

 • PAG-ASA – Onthaal, begeleiding, sensibilisatie
  Cellebroersstraat 16B – 1000 Brussel
  02 511 64 64 – van maandag tot vrijdag 9u tot 17u + permantente dienst voor spoedgevallen
  info@pag-asa.be

 • Entre 2 - Onthaal, medische zorgen en advies, administratieve steun
  Antwerpselaan 20 – 1000 Brussel
  02 217 84 72 of 0497 42 88 13 (sociale werkers) - maandag tot vrijdag 9u tot 17u (woensdag tot 18u)

 • Dienst politionele slachtofferbejegening (DPSB)
  Raad en hulp in verschillende stappen
  - Kolenmarkt 30 - 1000 Brussel - 02 279 77 37 (36) - 02 279 88 28
  - Collegestraat 1 - 1050 Brussel - 02 279 84 33 (32)
  Van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 16u - Beroepsgeheim gegarandeerd

Sociale Bemiddeling vzw Bravvo: Bemiddeling gesprek (echtparen, familie)
Kazernestraat 37 – 1000 Brussel
02 279 65 65 (64)
Versailleslaan 148 - 1120 Brussel
02 270 45 62 (72)

Migranten

ZIE OOK