Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Openbare zitting Gemeenteraad: 21 september 2020

Dit evenement is al voorbij

Op maandag 21 september 2020, om 16u, in het Institut des Arts et Métiers (Conferentiezaal 1ste verdieping).

Opgelet: in het kader van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt het publiek verzocht om zich niet ter plaatse te begeven. De openbaarheid van de zitting wordt verzekerd door het uitzenden van de debatten via de website van de Stad.

De sessie bijwonen?

Gelet op de capaciteit en inrichting van de zaal om de regels van social distancing te kunnen toepassen, kunnen maximaal 10 zitplaatsen voorbehouden worden aan het publiek (burgers/pers) mits naleving van volgende praktische regels:

  • De onthaalmedewerkers ter plaatse zullen een lijst bijhouden waarop personen die de openbare zitting wensen bij te wonen zich kunnen registreren op maandag 21 september vanaf 15u30 en ten laatste om 20u. Na 20u worden geen nieuwe aanvragen meer geregistreerd.
  • De eerste personen die zich aandienen en registreren aan het onthaal krijgen voorrang met een limiet van maximaal 10 personen.
  • Tot 15 minuten na de opening van de openbare zitting worden 5 plaatsen gereserveerd voor de pers en 5 plaatsen voor burgers. Na deze termijn worden de vrijgebleven plaatsen toebedeeld in de volgorde van de aanvragen, zonder onderscheid tussen pers en burgers.