Openbare zitting Gemeenteraad: 5 september 2022

Op maandag 5 september 2022, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

De openbaarheid van de zitting wordt verzekerd door de live-uitzending van de debatten: