Parkeerkaart bewoner

Met de bewonerskaart kan u uw auto parkeren in de sector van uw huis, zonder dat u uw blauwe kaart moet leggen of de parkeermeters moet gebruiken.

Deze kaart is bedoeld voor de volgende personen:

 • Natuurlijke personen ingeschreven in het bevolkingsregister of wachtlijst van de Stad Brussel
 • Personen die wonen op het grondgebied van de Stad Brussel, waarvan het voertuig in het buitenland is geregistreerd, kunnen tijdens de aanvraagperiode voor een Belgische kentekenregistratie bij de DIV (FOD Mobiliteit en Vervoer - Directie Inschrijving Voertuigen), een tijdelijke bewonerskaart krijgen voor een maximum van 3 maanden volgend op de dag van hun aanvraag tot inschrijving in het bevolkingsregister van de Stad Brussel
 • natuurlijke personen die een tweede verblijfplaats hebben op het grondgebied van de Stad Brussel (waarvoor de eigenaar de gemeentebelasting voor tweede woningen betaalt)
 • personen die hun woonplaats hebben op het grondgebied van de Stad Brussel en die een specifieke parkeerbehoefte hebben als onderdeel van een systeem voor autodelen voor personen erkend door Brussel Mobiliteit

 • De parkeerkaart type A - Bewoner is aan een nummerplaat gekoppeld en per voertuig kan slechts één parkeerkaart type A - Bewoner worden afgegeven
 • Een uitzondering op deze regel is voor voertuigen die worden gebruikt als onderdeel van een systeem voor autodelen voor personen (door Brussel Mobiliteit erkend), op voorwaarde dat het voertuig wordt gedeeld door ten minste drie personen, waarvan er minstens twee gedomicilieerd zijn in één of meer gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Het voertuig waarvoor de parkeerkaart type A - Bewoner is afgegeven, mag niet meer wegen dan 3,5 ton
 • De parkeerkaart type A - Bewoner is geldig in grijze, groene, blauwe en evenementenzones binnen de grenzen van de sector waaraan ze zijn toegewezen
 • Bewonerskaarten kunnen op aanvraag ook twee jaar geldig zijn vanaf 1 mei 2022
 • Houd er rekening mee dat voertuigen die worden gebruikt door personen met een handicap gratis en zonder tijdslimiet mogen parkeren in de grijze, groene en blauwe zones

 • De identiteitskaart of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager in het geval deze niet persoonlijk verschijnt
 • De registratiekaart van het voertuig bij de DIV (FOD Mobiliteit en Vervoer) waaruit blijkt dat het voertuig is geregistreerd op zijn/haar naam of dat hij/zij er permanent over beschikt zonder eigenaar te zijn
 • Voor een leasevoertuig: het bewijs van deze huurovereenkomst dat expliciet de naam van de aanvrager moet vermelden
 • Voor bedrijfsvoertuigen: het bedrijfsattest waarin staat dat de aanvrager de enige gebruiker is
 • Voor het voertuig van een derde persoon: de kopie van de verzekeringspolis waarop wordt vermeld dat deze de hoofdbestuurder van het voertuig is
 • Voor een voertuig ingeschreven als onderdeel van een systeem voor autodelen door personen (erkend door Brussel Mobiliteit), het attest/formulier verstrekt door de administratie
 • Een attest van de dienst Protocol van de Externe site FOD Buitenlandse Zaken als u bent vrijgesteld van inschrijving in de bevolkingsregisters

Een voertuig met een buitenlands kentekenbewijs?

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België. Deze persoon kan een inwonerskaart bekomen voor maximaal 3 maanden, beginnend vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het Bevolkingsregister.

Enkel volgende categorieën van personen kunnen, na voorlegging van alle bewijsstukken, een bewonerskaart van 1 jaar krijgen:

 • categorie 1: het voertuig dat een professioneel uit het buitenland verhuurt aan een persoon voor een maximale duur van 6 maanden, niet hernieuwbaar
 • categorie 2: elke natuurlijke persoon die het voertuig gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroep in naam van een buitenlandse eigenaar aan wie deze persoon is gebonden via een arbeidscontract
 • categorie 3: het voertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • categorie 4: het voertuig waarvan de eigenaar beschouwd wordt als tijdelijk afwezig (het feit van het Belgisch grondgebied te verlaten voor een duur tussen 3 maanden en 1 jaar en waarvoor op voorhand een verklaring is ingediend bij de bevoegde dienst van de gemeente) en die niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België parkeert

De tarieven van de parkeerkaart voor bewoners zijn de volgende:

 • 1ste bewonerskaart: 10 euro voor een jaar of 20 euro voor 2 jaar
 • 2de bewonerskaart: 110 euro voor een jaar of 220 euro voor 2 jaar
 • Kaart tweede verblijf: 250 euro voor 1 jaar of 500 euro voor 2 jaar

 • 5 werkdagen voor een aanvraag per e-mail
 • Onmiddellijk aan het loket

De houders van een parkeerkaart mogen enkel parkeren binnen de grenzen van de hun toegewezen sector:

Lijst met straten per sector:

Er zijn ook andere gemeentelijke parkeerkaarten:

ZIE OOK