Huur van parkeerverbodsborden

Bij de Stad Brussel kunt u parkeerverbodsborden huren voor verhuizingen, leveringen en werken.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet voor elke inname van de openbare ruimte voor een verhuis of werkzaamheden een vergunningsprocedure worden gevolgd. U moet een vergunning aanvragen via de gewestelijke app Externe site Osiris.

Als u binnen de voetgangerszone verhuist of u in deze zone moet staan voor uw verhuizing, moet u een doorgangsbewijs aanvragen. Omdat parkeren er verboden is, hoeft u hiervoor geen borden aan te vragen.

Het is ten strengste verboden een parkeerplaats te versperren met stoelen, palletten of andere voorwerpen. Dit is een overtreding van het verkeersreglement en het algemene politiereglement.

Voorwaarden

De borden worden geplaatst op het grondgebied van de stad Brussel.

Hoe aanvragen?

Twee acties zijn noodzakelijk:

1. Aanvraag voor het huren van borden:

  • Via e-mail naar permisstat.tdv@brucity.be door het formulier (PDF, 320.80 KB), ingevuld en ondertekend, terug te sturen
  • Bij het onthaal van het Administratief Centrum van de Stad Brussel het aanvraagformulier verkrijgen en daar indienen
  • Meer info? Telefonisch op 02 279 60 10

2. Aanvraag van een vergunning voor tijdelijke bezetting van de openbare weg:

Vereiste documenten

  • Aanvraagformulier
  • Identiteitsbewijs

Tarieven

Huur van borden voor 1 dag: 114,03 euro

Per extra dag: 14,87 euro

Levertijd

10 werkdagen op voorhand

Huur van parkeerverbodsborden