Huur van parkeerverbodsborden

Verhuist u en brengt u een lift binnen, bent u aan het werk of wacht u op een levering? Dan kunt u bij de Stad Brussel parkeerverbodsborden huren. De huur omvat het plaatsen en verwijderen van de borden.

Voordat u borden kunt huren, moet u eerst toestemming vragen aan het Brussels Gewest om de locatie op de openbare weg te reserveren:

Externe site Osiris

Verboden te parkeren-borden mogen alleen worden gehuurd en geplaatst op adressen op het grondgebied van de stad Brussel.

Het is niet mogelijk om een vergunning te krijgen voor een parkeerplaats in een voetgangerszone. In dat geval moet u een doorgangsbewijs aanvragen.

Om een plaats op de openbare weg te reserveren, moet u 2 stappen nemen:

1. Vraag bij het Brussels Gewest een vergunning aan om de openbare weg tijdelijk in gebruik te nemen

Via de gewestelijke Externe site Osiris-toepassing (u moet een account aanmaken door in te loggen met uw elektronische identiteitskaart (eID) + pincode of de itsme-toepassing)

Meer info?

2. Parkeerverbodsborden huren bij onze gemeentelijke diensten

  • Per e-mail naar permisstat.tdv@brucity.be
    Stuur een kopie van de vereiste documenten mee
  • Aan het onthaal van het Administratief Centrum Brucity om het formulier te bekomen en af te geven

Huur van parkeerverbodsborden:

  • 1 dag: 114,03 euro
  • Extra dag: 14,87 euro

Er zijn kosten verbonden aan het reserveren van een plaats op de openbare weg. Neem voor meer info contact op met het regionale kantoor van Osiris.

Het aanvraagformulier moet uiterlijk 10 werkdagen voor de datum waarop de panelen moeten worden geïnstalleerd, worden ingediend.

  • Externe site Osiris
  • Algemeen politiereglement: het blokkeren van een plaats met stoelen, pallets of andere voorwerpen is ten strengste verboden. Dit is een overtreding van de verkeersregels en het algemeen politiereglement.
Huur van parkeerverbodsborden