Maatregelen coronavirus

 

Publicaties van gemeentelijke vzw's die geen eigen website hebben

Gemeentelijke vzw's die verbonden zijn met de Stad Brussel en die geen eigen website hebben, publiceren in deze rubriek de informatie die ze moeten publiceren als administratieve overheid door het 'Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen'.

A.R.BR.E. asbl
B.O.S. vzw

Praktische info:

Brusselse Opvang en Samenkomst omtrent het jonge kind vzw
17-18 Sint-Katelijneplein - 1000 Brussel
Tel: 02 279 36 60
Referentiepersoon: Catherine Arijs - catherine.arijs@brucity.be

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures.

Vacatures worden gewoonlijk gepost op:

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

 • 2019: niets

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2019: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

 • 2019: niets

Praktische info:

ASBL BRUFÊTE-BRUFEEST VZW
Sint-Katelijnestraat 11 - 1000 Brussel
T. 02 279 64 20
culture.secr@brucity.be

Referentiepersoon:

Nathan Michel - culture.secr@brucity.be

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

De vereniging heeft momenteel 7 vte in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeel van de Stad Brussel, Dienst Cultuur.

In 2020 is een vte in dienst genomen voor de functie van projectmanager toerismebeleid.

In 2021 is een vte in dienst genomen voor de functie van algemeen onderhoudsmedewerker en voor de functie van productieverantwoordelijke participatieve projecten - culturele bemiddeling.

De personeelswijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de regels van de Stad Brussel ter zake.

Medewerkers Brufeest:

 • Nancy Galant, artistiek directeur
 • Yolaine Oladimeji, productie- en communicatieattaché
 • Pauline Duclaud-Lacoste, projectmanager cultuurbeleid
 • Olivier Arendt, projectmanager toerismebeleid (2020)
 • Estelle Vandeweeghe, communicatieverantwoordelijke
 • Christophe Van Gasse, algemeen onderhoudsmedewerker (2021)
 • David Elchardus, productieverantwoordelijke participatieve projecten - culturele bemiddeling (2021)

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2019, 2020: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

Praktische info:

Brusselse Zwem- en Badinrichtingen vzw - Bains de Bruxelles asbl
Hoofdzetel: Lombartsijdestraat 120 - 1120 Brussel
Ondernemingsnummer: 0418.924.687.
Internetsite: www.brussel.be/zwembaden
Vertegenwoordigd door: de voorzitter en een administrateur voor alle handelingen of rechtshandelingen en door de directeur voor de handelingen van dagelijks bestuur.

 • 3 zwembad exploitatievestigingen:
  • Zwembad van NOH: Lombartsijdestraat 120 - 1120 Brussel (hoofdzetel)
   Tel. 02 268 00 43 - mail: piscine.noh.bad @brucity.be
  • Zwembad van Laken: Kerkeveldstraat 73-89 - 1020 Brussel
   Tel. 02 425 57 12 - mail: piscine.laeken.bad @brucity.be
  • Zwembad van Centrum: Reebokstraat 28 - 1000 Brussel
   Tel. 02 511 24 68 - mail: piscine.centre.bad @brucity.be
 • Referentiepersoon: Béata Scheitzner - Directrice - mail: beata.scheitzner@brucity.be - Tel. 02 511 24 68.

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

De Brusselse Zwem- en Badinrichtingen vzw is belast met het beheer, in brede zin, van de drie openbare zwembaden van de Stad Brussel, respectievelijk gelegen in de wijken Centrum, Laken en Neder-Over-Heembeek.

Ze bieden plaats aan ongeveer 800.000 zwemmers per jaar. De vereniging heeft ongeveer vijftig voltijdse equivalenten in haar organisatie en is gebaseerd op een jaarlijks operationeel budget van ongeveer 3 miljoen euro. De vereniging werkt nauw samen met de Stad Brussel, die zorgt voor het evenwicht tussen de financiering, het algemeen technisch onderhoud en de renovatieprojecten van de zwembaden en de gebouwen waarin ze zijn ondergebracht.

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

In 2020 heeft de vereniging verschillende vacatures uitgeschreven, voor volgende posten:

 • Directeur
 • Coördinator van clubs-scholen-evenementen
 • Coördinator van badmeesterteams
 • Onderhoudsmedewerker - kleedkamers
 • Badmeester - redder
 • Administratief medewerker
 • Administratief secretaris

De oproepen voor kandidaten werden gepubliceerd op de websites van de Stad Brussel, Actiris, Forem, VDAB, AES, LFBS en ISB.

De functies van directeur, onderhoudsmedewerker, badmeester, administratief secretaris en administratief medewerker zijn ingevuld.

De oproep voor de twee andere vacatures moet of zal in de loop van 2021 worden uitgebracht. De vzw voerde ook een aanwervingsprocedure uit via interne promotie met betrekking tot de vacante post van adjunct-directeur.

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

 • De vereniging kent geen subsidies toe

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2020: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

Praktische info:

ASBL SOBRU VZW
Zaterdagplein 1 - 1000 Brussel
T. 02 279 24 70 - sobru@brucity.be

Referentiepersoon:

Guido Lebegge - guido.lebegge@brucity.be - 02 279 24 71

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

De vereniging heeft geen eigen personeel in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeelsleden van de Stad, departement HR.

Personeelswijzigingen worden door de Stad Brussel volgens de bij haar geldende regels behandeld.

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

 • De vereniging kent geen subsidies toe

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2019, 2020: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

De gemeentelijke vzw's die niet over een eigen website beschikken, publiceren het jaarverslag bedoeld in artikel 7§1 van de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen: