Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Publicaties van gemeentelijke vzw's die geen eigen website hebben

Gemeentelijke vzw's die verbonden zijn met de Stad Brussel en die geen eigen website hebben, publiceren in deze rubriek de informatie die ze moeten publiceren als administratieve overheid door het 'Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen'.

A.R.BR.E. asbl
B.O.S. vzw

Praktische info:

Brusselse Opvang en Samenkomst omtrent het jonge kind vzw
17-18 Sint-Katelijneplein - 1000 Brussel
Tel: 02 279 36 60
Referentiepersoon: Catherine Arijs - catherine.arijs@brucity.be

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures.

Vacatures worden gewoonlijk gepost op:

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

 • 2019: niets

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2019: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

 • 2019: niets

Praktische info:

ASBL SOBRU VZW
Zaterdagplein 1 - 1000 Brussel
T. 02 279 24 70 - sobru@brucity.be

Referentiepersoon:

Guido Lebegge - guido.lebegge@brucity.be - 02 279 24 71

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

De vereniging heeft geen eigen personeel in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeelsleden van de Stad, departement HR.

Personeelswijzigingen worden door de Stad Brussel volgens de bij haar geldende regels behandeld.

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

 • De vereniging kent geen subsidies toe

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2019, 2020: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

Praktische info:

ASBL BRUFÊTE-BRUFEEST VZW
Sint-Katelijnestraat 11 - 1000 Brussel
T. 02 279 64 20
culture.secr@brucity.be

Referentiepersoon:

Nathan Michel - culture.secr@brucity.be

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

De vereniging heeft momenteel 6 vte in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeel van de Stad Brussel, Dienst Cultuur.

In 2020 is een vte in dienst genomen voor de functie van projectmanager toerismebeleid.

In 2021 is een vte in dienst genomen voor de functie van algemeen onderhoudsmedewerker

De personeelswijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de regels van de Stad Brussel ter zake.

Medewerkers Brufeest:

 • Nancy Galant, artistiek directeur
 • Yolaine Oladimeji, productie- en communicatieattaché
 • Pauline Duclaud-Lacoste, projectmanager cultuurbeleid
 • Olivier Arendt, projectmanager toerismebeleid (2020)
 • Estelle Vandeweeghe, communicatieverantwoordelijke
 • Christophe Van Gasse, algemeen onderhoudsmedewerker (2021)

Lopende vacatures:

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2019, 2020: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

De gemeentelijke vzw's die niet over een eigen website beschikken, publiceren het jaarverslag bedoeld in artikel 7§1 van de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen: