attention!

Verstoorde dienstverlening op donderdag 5 oktober

Door syndicale acties is de dienstverlening aan de verschillende loketten van het Administratief Centrum Brucity en de verbindingsbureaus verstoord op donderdag 5 oktober 2023. U kan uw documenten steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Ook de MIVB verwacht hinder op haar net: Externe site nationale betoging.

 

Publicaties van gemeentelijke vzw's die geen eigen website hebben

Gemeentelijke vzw's die verbonden zijn met de Stad Brussel en die geen eigen website hebben, publiceren in deze rubriek de informatie die ze moeten publiceren als administratieve overheid door het 'Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen'.

Asbl Bruxelles Solidarité Internationale Brussel Internationale Solidariteit vzw

Praktische info:

Asbl BRISSI vzw
Stadhuis, Grote Markt - 1000 Brussel
Tel: 02 279 21 10
E-mail: solidariteinternationale@brucity.be

Referentiepersoon
Ann-Sophie Deneyer
Ann-Sophie.Deneyer@brucity.be
Tel: 02 279 21 12

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

De vereniging heeft geen personeel in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeel van de Stad Brussel, meer bepaald de cel Internationale Solidariteit.

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2022: niets
 • 2021: niets
 • 2020: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

A.R.BR.E. asbl
B.O.S. vzw

Praktische info:

Brusselse Opvang en Samenkomst omtrent het jonge kind vzw
17-18 Sint-Katelijneplein - 1000 Brussel
Tel: 02 279 36 60
Referentiepersoon: Catherine Arijs - catherine.arijs@brucity.be

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures.

Vacatures worden gewoonlijk gepost op:

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

 • 2019: niets

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2019: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

 • 2019: niets

Praktische info:

ASBL BRUFÊTE-BRUFEEST VZW
Sint-Katelijnestraat 11 - 1000 Brussel
T. 02 279 64 20
culture.secr@brucity.be

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

De vereniging heeft momenteel 8 vte in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeel van de Stad Brussel, Dienst Cultuur.

In 2020 is een vte in dienst genomen voor de functie van projectmanager toerismebeleid.

In 2021 is een vte in dienst genomen voor de functie van algemeen onderhoudsmedewerker en voor de functie van productieverantwoordelijke participatieve projecten - culturele bemiddeling, en de functie van projectmanager 'Brussel 2030'.

In 2021 is een parttime in dienst genomen voor de functie van stagiaire organisatie evenementen.

In 2022 is een vte in dienst genomen voor de functie van medewerker culturele projecten en dossiers.

De personeelswijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de regels van de Stad Brussel ter zake.

Functies vervuld binnen de vzw:

 • artistiek directeur
 • medewerker culturele projecten en dossiers
 • projectmanager cultuurbeleid
 • projectmanager toerismebeleid
 • communicatieverantwoordelijke
 • algemeen onderhoudsmedewerker
 • productieverantwoordelijke participatieve projecten - culturele bemiddeling
 • projectmanager 'Brussel 2030'
 • stagiaire organisatie evenementen

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2021: niets
 • 2020: niets
 • 2019: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

Praktische info:

Brusselse Zwem- en Badinrichtingen vzw - Bains de Bruxelles asbl
Hoofdzetel: Lombartsijdestraat 120 - 1120 Brussel
Ondernemingsnummer: 0418.924.687.
Internetsite: www.brussel.be/zwembaden
Vertegenwoordigd door: de voorzitter en een administrateur voor alle handelingen of rechtshandelingen en door de directeur voor de handelingen van dagelijks bestuur.

 • 3 zwembad exploitatievestigingen:
  • Zwembad van NOH: Lombartsijdestraat 120 - 1120 Brussel (hoofdzetel)
   Tel. 02 268 00 43 - mail: piscine.noh.bad @brucity.be
  • Zwembad van Laken: Kerkeveldstraat 73-89 - 1020 Brussel
   Tel. 02 425 57 12 - mail: piscine.laeken.bad @brucity.be
  • Zwembad van Centrum: Reebokstraat 28 - 1000 Brussel
   Tel. 02 511 24 68 - mail: piscine.centre.bad @brucity.be
 • Referentiepersoon: Béata Scheitzner - Directrice - mail: beata.scheitzner@brucity.be - Tel. 02 511 24 68.

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

De Brusselse Zwem- en Badinrichtingen vzw is belast met het beheer, in brede zin, van de drie openbare zwembaden van de Stad Brussel, respectievelijk gelegen in de wijken Centrum, Laken en Neder-Over-Heembeek.

De vzw heeft ongeveer 60 personeelsleden in voltijdsequivalenten in vaste dienst en beschikt over een jaarlijkse operationele begroting van ongeveer 3 miljoen euro. De vereniging werkt nauw samen met de Stad Brussel, die zorgt voor het evenwicht tussen de financiering, het algemeen technisch onderhoud en de renovatieprojecten van zwembaden en de gebouwen waarin ze zijn ondergebracht.

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

In 2022 schreef de vereniging verschillende vacatures uit voor de volgende functies:

 • Administratief medewerker
 • Bestuurssecretaris
 • Badmeester
 • Evenement Club Coördinator

De oproepen voor kandidaten werden gepubliceerd op de websites van de Stad Brussel, Actiris, AES, LFBS.

Al deze posten zijn ingevuld.

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

 • De vereniging kent geen subsidies toe

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

De gemeentelijke vzw's die niet over een eigen website beschikken, publiceren het jaarverslag bedoeld in artikel 7§1 van de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen: