Publicaties van gemeentelijke vzw's die geen eigen website hebben

Gemeentelijke vzw's die verbonden zijn met de Stad Brussel en die geen eigen website hebben, publiceren in deze rubriek de informatie die ze moeten publiceren als administratieve overheid door het 'Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen'.

Asbl Bruxelles Solidarité Internationale Brussel Internationale Solidariteit vzw

Praktische info:

Asbl BRISSI vzw
Brucity, Hallenstraat 4 - 1000 Brussel
Tel: 02 279 21 10
E-mail: solidariteinternationale@brucity.be

Referentiepersoon
Nicolas Lieutenant
nicolas.lieutenant@brucity.be
Tel: 02 279 21 04

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de vzw BRISSI (PDF, 365.44 KB)

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

De vereniging heeft geen personeel in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeel van de Stad Brussel, meer bepaald de cel Internationale Solidariteit.

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2023: niets
 • 2022: niets
 • 2021: niets
 • 2020: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

A.R.BR.E. asbl
B.O.S. vzw

Praktische info:

Brusselse Opvang en Samenkomst omtrent het jonge kind vzw
17-18 Sint-Katelijneplein - 1000 Brussel
Tel: 02 279 36 60
Referentiepersoon: Catherine Arijs - catherine.arijs@brucity.be

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures.

Vacatures worden gewoonlijk gepost op:

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

 • 2019: niets

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2019: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

 • 2019: niets

Praktische info:

ASBL BRUFÊTE-BRUFEEST VZW
Sint-Katelijnestraat 11 - 1000 Brussel
T. 02 279 64 20
culture.secr@brucity.be

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van de bestuurlijke overheid

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Aanwerving, bevordering of vervanging voor betrekkingen

De vereniging heeft momenteel 8 vte in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeel van de Stad Brussel, Dienst Cultuur.

In 2020 is een vte in dienst genomen voor de functie van projectmanager toerismebeleid.

In 2021 is een vte in dienst genomen voor de functie van algemeen onderhoudsmedewerker en voor de functie van productieverantwoordelijke participatieve projecten - culturele bemiddeling, en de functie van projectmanager 'Brussel 2030'.

In 2021 is een parttime in dienst genomen voor de functie van stagiaire organisatie evenementen.

In 2022 is een vte in dienst genomen voor de functie van medewerker culturele projecten en dossiers.

De personeelswijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de regels van de Stad Brussel ter zake.

Functies vervuld binnen de vzw:

 • artistiek directeur
 • medewerker culturele projecten en dossiers
 • projectmanager cultuurbeleid
 • projectmanager toerismebeleid
 • communicatieverantwoordelijke
 • algemeen onderhoudsmedewerker
 • productieverantwoordelijke participatieve projecten - culturele bemiddeling
 • projectmanager 'Brussel 2030'
 • stagiaire organisatie evenementen

Inventaris van de subsidies

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

Inventaris van de studies

Inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht:

 • 2021: niets
 • 2020: niets
 • 2019: niets

Inventaris van de overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten:

De gemeentelijke vzw's die niet over een eigen website beschikken, publiceren het jaarverslag bedoeld in artikel 7§1 van de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen: