Regels en procedures - milieuvergunning (-attest)

Voor u een aanvraag tot een milieuvergunning (-attest) indient, moet u zich goed inlichten over de regelgeving en over de regels en procedures die van toepassing zijn op uw project.

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van milieuvergunningen (-attesten) kunnen worden geraadpleegd op de website:

Externe site Leefmilieu Brussel

Voor meer informatie voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een milieuvergunning (-attest):