attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Regels en procedures - milieuvergunning (-attest)

Voor u een aanvraag tot een milieuvergunning (-attest) indient, moet u zich goed inlichten over de regelgeving en over de regels en procedures die van toepassing zijn op uw project.

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van milieuvergunningen (-attesten) kunnen worden geraadpleegd op de website:

Externe site Leefmilieu Brussel

Voor meer informatie voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een milieuvergunning (-attest):