Overslaan en naar de inhoud gaan

Documenten van 09-05-2022

Bepaalde bijlagen betreffende de agendapunten kunnen niet openbaar worden gemaakt overeenkomstig de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, boek XI van de wet Economisch Wetboek, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de wet van 17 juni 2013 betreffende de verantwoording, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de overheidsopdrachten in de gewone sectoren. Deze bijlagen kunnen dus niet worden gedownload.

09 05 2022 OJ point_punt (002)
09 05 2022 OJ point_punt (003)
09 05 2022 OJ point_punt (004)
09 05 2022 OJ point_punt (005)
09 05 2022 OJ point_punt (006)
09 05 2022 OJ point_punt (007)
09 05 2022 OJ point_punt (008)
09 05 2022 OJ point_punt (009)
09 05 2022 OJ point_punt (010)
09 05 2022 OJ point_punt (011)
09 05 2022 OJ point_punt (012)
09 05 2022 OJ point_punt (013)
09 05 2022 OJ point_punt (014)
09 05 2022 OJ point_punt (015)
09 05 2022 OJ point_punt (016)
09 05 2022 OJ point_punt (017)
09 05 2022 OJ point_punt (030)
09 05 2022 OJ point_punt (031)
09 05 2022 OJ point_punt (033)
09 05 2022 OJ point_punt (035)
09 05 2022 OJ point_punt (036)
09 05 2022 OJ point_punt (037)
09 05 2022 OJ point_punt (038)
09 05 2022 OJ point_punt (039)
09 05 2022 OJ point_punt (040)
09 05 2022 OJ point_punt (041)
09 05 2022 OJ point_punt (042)
09 05 2022 OJ point_punt (043)
09 05 2022 OJ point_punt (044)
09 05 2022 OJ point_punt (045)
09 05 2022 OJ point_punt (046)
09 05 2022 OJ point_punt (047)
09 05 2022 OJ point_punt (049)
09 05 2022 OJ point_punt (053)
09 05 2022 OJ point_punt (054)
09 05 2022 OJ point_punt (056)