Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Documenten van 13-05-2019 - 13 05 2019 OJ point_punt (018)

Bepaalde bijlagen betreffende de punten ingeschreven op de dagorde kunnen niet publiek worden gemaakt overeenkomstig de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, boek XI van het Wetboek Economisch Recht, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en overeenkomstig het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017. Deze bijlagen zijn bijgevolg niet beschikbaar om te worden gedownload.

Back

018_Avis de la Ville fr.pdf
018_Avis de la Ville nl.pdf
018_Milieueffectrapport van het richtplan van aanleg - Ninoofsepoort NL.pdf
018_Niet-Technische Samenvatting - Ninoofsepoort NL.pdf
018_Plan d'aménagement Directeur Porte de Ninove FR.pdf
018_Rapport Conseil.pdf
018_Rapport Raad.pdf
018_Rapport non technique - Porte de Ninove FR.pdf
018_Rapport sur les incidences environnementales du plan d'aménagement directeur - Porte de Ninove FR.pdf
018_Richtplan van aanleg Ninoofsepoort NL.pdf