Overslaan en naar de inhoud gaan

Documenten van 25-04-2022 - 25 04 2022 OJ point_punt (001)

Bepaalde bijlagen betreffende de agendapunten kunnen niet openbaar worden gemaakt overeenkomstig de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, boek XI van de wet Economisch Wetboek, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de wet van 17 juni 2013 betreffende de verantwoording, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de overheidsopdrachten in de gewone sectoren. Deze bijlagen kunnen dus niet worden gedownload.

Terug

001_Arrêté Conseil.pdf
001_BUDGET EXTRAORDINAIRE DETAIL PAR ARTICLE 2022.pdf
001_BUDGET ORDINAIRE DETAIL PAR ARTICLE 2022.pdf
001_BUDGET PAR FONCTION 2022.pdf
001_BUDGET PAR GROUPE ECONOMIQUE 2022.pdf
001_LISTE DES TRANSFERTS 2022.pdf
001_PLAN D'INVESTISSEMENT 2022.pdf
001_PLAN TRIENNAL 2022-2024.pdf
001_RAPPORT DU BUDGET 2022.pdf
001_Raadsbesluit.pdf