Heraanleg Sint-Katelijnestraat (voltooid)

Wat is het?

Heraanleg van de Sint-Katelijnestraat tot aan de Vlaamsesteenweg met inbegrip van de zuidelijke kant van het Sint-Katelijneplein tot aan de Melsensstraat. De straat wordt vergroend en aangelegd op één niveau.

Heraanleg Sint-Katelijnestraat

© Asymetrie

Met welk doel?

In augustus 2020 werd de Sint-Katelijnestraat een voetgangerszone. Met uitzondering van de leveringen voor de handelszaken tussen 4u en 11u 's ochtends, is gemotoriseerd verkeer er verboden. De aanleg en configuratie van de straat verwijzen echter nog naar haar vroeger statuut met een wegverharding die niet comfortabel is voor fietsers en voetgangers, en boordstenen die de rijweg van het voetpad scheiden.

Met de heraanleg wil de Stad Brussel tegemoet komen aan twee ambities:

  • de straat een volwaardige inrichting als voetgangerszone geven
  • de straat vergroenen waar mogelijk

Aanleg van de straat

Aanleg Sint-Katelijnestraat

De straat wordt hiertoe aangelegd op één niveau. Het aanlegprincipe is hetzelfde als dat van de recent heraangelegde en aangrenzende voetgangersstraten zoals de Paul Delvauxstraat. De centrale ruimte heeft een breedte van 3,60 m inclusief straatgoot. Ze bestaat uit afgezaagde kasseien. Ze wordt omboord door goten in blauwe hard­steen met een breedte van 30cm. De rest van de ruim­te bestaat uit platines.

Het oppervlaktewater wordt opgevangen in de straat­goten. Om de lozing van dat water in het riool te verminderen, wordt een deel er­van opgevangen in de boomspiegels.

De dorpels in de Sint-Katelijnestraat bevinden zich niet op gelijke hoogte. Om het bestaand niveauverschil op te vangen, werden tre­den geïntegreerd in het project op drie plaatsen in de straat.

In de straat komen 15 omgekeerde U-vormige fietsbeugels. De bestaande verlichting in de straat wordt behouden maar wordt afwisselend aan elke kant ingeplant.

Twee hoogstammige bomen worden aangeplant aan weerszijden van de ingang van de straat ter hoogte van de Visverkopersstraat. Hiermee wordt het effect van een poort gecreëerd. Daarnaast worden ook bomen over de hele lengte van de straat gepland om schaduw en koelte te bieden.

Het stuk weg dat langs de zuidelijke kant van het Sint-Katelijneplein loopt, wordt op één niveau met het plein aangelegd. De boordsteen uit blauwe hardsteen wordt verwijderd en vervangen door een straatgoot in blauwe hardsteen. Net zoals in de Sint-Katelijnestraat bestaat het berijdbaar gedeelte uit afgezaagde kasseien, de rest van de ruimte uit platines. Een ronde bank uit natuursteen wordt ingeplant rond de boom aan de hoek met de Melsensstraat.

Ter hoogte van het Sint-Katelijneplein en de Oude Graanmarkt worden de boordstenen in blauwe hardsteen verwijderd. Hierdoor ontstaat een visuele verbinding tussen beide pleinen en worden voetgangers niet gehinderd door een hoogteverschil. De paaltjes tussen beide pleinen worden eveneens verwijderd.

Bomen

In de Sint-Katelijnestraat zullen in totaal 9 bomen geplant worden:

  • 6 x Amelanchier ar­borea ‘Robin Hill’ : deze boom behaalt een hoogte van 5-10 meter en heeft een ovale, semi-open kroon en witte bloemen in februari.
  • 3 x Cornus mas: deze boom behaalt een hoogte van 5-6m en heeft een eivormige, dichte kroon en gele bloemen in februari.

Kunst

Ter hoogte van de Sint-Katelijnetoren wordt het kunstwerk 'Casse toi pauvre canard' van Sven 't Jolle geplaatst. Het werk werd in samenspraak met de directie van de Centrale geselecteerd.

Om het werk in optimale omstandigheden tentoon te stellen en het uitzicht rond de Sint-Katelijnetoren te verfraaien, worden de hekken rond de toren verwijderd en wordt de gefragmenteerde groene ruimte ééngemaakt. Tussen de groene ruimte en het kunstwerk komt een bank in blauwe hardsteen. De openbare verlichting wordt vervangen zodat zowel de toren als het kunstwerk beter belicht worden.

Kunstwerk 'Casse toi pauvre canard' van Sven 't Jolle

Ontmoetingen met de buurt

Op 17 juni 2020 organiseerde de Stad een eerste ontmoeting met handelaars en bewoners van de Sint-Katelijnestraat. Door de sanitaire maatregelen die toen van kracht waren, werd deze bijeenkomst online gehouden. Op deze vergadering werd in de eerste plaats gesproken over het al dan niet autovrij maken van de straat. Op basis van de opmerkingen en suggesties die werden gemaakt, werd vervolgens een voorontwerp opgesteld.

Op 18 november 2020 werd opnieuw een online bijeenkomst georganiseerd. Deze keer werd het voorontwerp van heraanleg gepresenteerd en werd erover gediscussieerd. De plannen werden hierop aangepast.

Timing, procedure en werken

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in oktober 2021 ingediend bij het Gewest en werd in maart 2022 volledig verklaard. In het kader van de procedure werden een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd. Het openbare onderzoek liep van 20 april tot en met 19 mei 2022.

Gedurende 1 maand hingen er rode affiches in de perimeter om het openbaar onderzoek aan te kondigen. Iedereen had dan de mogelijkheid om het bouwdossier online of bij de dienst Stedenbouw van de Stad te raadplegen en te reageren op de plannen.

Op de Overlegcommissie werden de plannen gepresenteerd en konden de aanwezigen vragen stellen of een bezwaar kenbaar maken. De Overlegcommissie bracht vervolgens een advies uit waaraan het project moest worden aangepast.

Zoals bij elk project van heraanleg krijgen eerst de nutsmaatschappijen de kans om hun voorzieningen te vernieuwen.

De werken van heraanleg zullen 100 werkdagen in beslag nemen. De timing en fasering van de werken wordt afgetoetst met de handelaars en bewoners.

Meer info:

Heraanleg Sint-Katelijnestraat
© Asymetrie

Evolutie

Lancering