Strijd tegen overlast

De Stad Brussel beschikt over een strijdplan tegen de overlast op het gebied van netheid. Dat plan heeft een dubbele doelstelling: strijden tegen de overlast die het werk van de diensten Openbare netheid belemmert en natuurlijk de stad proper houden voor haar inwoners.

De taksen op overlast kunnen gaan van 50 tot 250 euro, naargelang de overtreding. Ze zijn een aanvulling op de bestaande administratieve boetes door de politie.

Overlast

Taks (Openbare netheid en politie)

Administratieve boete (politie)

Sluikstorten

250 euro per m³

van 62,50 tot 625 euro

Vuilzak buitengezet buiten de toegestane uren en plaatsen

100 euro per zak of bak

van 75 tot 150 euro

Niet-toegelaten vuilzak150 euro per zakvan 75 tot 150 euro

Tags en graffiti

150 euro per graffiti of tag

350 euro maximum

Affiches en stickers

50 euro per affiche of sticker

350 euro maximum

Vervuiling (buiten peuken en spuwen)

100 euro

350 euro maximum

Peuk of fluim (spuwen)50 euro350 euro maximum