Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Peuken op straat? Stop ermee!

De Stad Brussel heeft een groot plan voor de aanpak van sigarettenpeuken die op straat gegooid worden. Het 'Plan Filters' omvat naast bewustmaking en het plaatsen van openbare asbakken ook een verhoging van de boetes en een partnerschap voor het recycleren van ingezamelde peuken.

30 procent van het zwerfvuil in de Brusselse straten bestaat uit sigarettenpeuken. De dienst Netheid moet er dagelijks duizenden opruimen. En omdat ze zo klein zijn en vaak tussen de straatstenen zitten, maken ze het werk van de straatvegers extra moeilijk…

Gevaar voor het milieu

Rondslingerende peuken dragen er bovendien toe bij dat de openbare ruimte vuil oogt én ze vormen een gevaar voor het leefmilieu. Een peuk op de grond gooien duurt amper een seconde, maar de afbreektijd ervan schommelt tussen 10 en 15 jaar. In die tijd kunnen hun ruim 4.000 chemische bestanddelen enorme schade toebrengen aan het milieu, zeker als ze ook in de riolering belanden. Zo worden ze meegevoerd naar de zee, waar één enkele peuk tot 500 liter water kan vervuilen.

Sensibiliseren en asbakken

Het plan van de Stad zal in een eerste fase sensibiliseren via een postercampagne, flyers en straatacties zoals het uitdelen van zakasbakjes. Verder krijgen de rokers meer middelen aangereikt om hun peuken veilig en schoon te kunnen wegwerpen. Er komt een netwerk van openbare asbakken en op bestaande vuilnisbakken met asbakken en uitdoofsysteem worden goed zichtbare borden geplaatst.

Sinds januari 2020 zijn er 560.000 sigarettenpeuken ingezameld en gerecycleerd. Om het fenomeen verder in te dijken zijn er 128 slimme vuilnisbakken geïnstalleerd. Er zijn ook 88 asbakken geplaatst in het centrum en in Laken, en binnenkort worden er nog eens 88 geplaatst.

Affiche campagne peuken

Boetes en recyclage

Als ondanks deze maatregelen personen hun peuk toch op de grond of in het rioolputje werpen, zal de Stad meer en strenger optreden en de boetes voor onburgerlijk gedrag verhogen. De Stad werkt ook aan een partnerschap met de Belgische start-up We Circular om de verzamelde peuken te recycleren.

Gemaakt 12/11/2019 (bewerkt op 16/10/2020)