Peuken op straat? Stop ermee!

De Stad Brussel heeft een groot plan voor de aanpak van sigarettenpeuken die op straat gegooid worden. Het 'Plan Filters' omvat naast bewustmaking en het plaatsen van openbare asbakken ook een verhoging van de boetes en een partnerschap voor het recycleren van ingezamelde peuken.

Naar aanleiding van de tweede editie van de Week van de Strijd tegen Weggegooide Sigarettenpeuken (9 tot en met 15 oktober 2023) voert de Stad haar aanpak nog op. Naast het peukenafval is er nu ook het zwerfafval van de wegwerp-e-sigaretten. Programma van de week: uitdelen van zakasbakjes, animatie en sensiblisering in de straten, sensibilisering van de handelaars, plaatsing van openbare asbakken,...

30 procent van het zwerfvuil in de Brusselse straten bestaat uit sigarettenpeuken. De dienst Netheid moet er dagelijks duizenden opruimen. En omdat ze zo klein zijn en vaak tussen de straatstenen zitten, maken ze het werk van de straatvegers extra moeilijk…

Gevaar voor het milieu

Rondslingerende peuken dragen er bovendien toe bij dat de openbare ruimte vuil oogt én ze vormen een gevaar voor het leefmilieu. Een peuk op de grond gooien duurt amper een seconde, maar de afbreektijd ervan schommelt tussen 10 en 15 jaar. In die tijd kunnen hun ruim 4.000 chemische bestanddelen enorme schade toebrengen aan het milieu, zeker als ze ook in de riolering belanden. Zo worden ze meegevoerd naar de zee, waar één enkele peuk tot 500 liter water kan vervuilen.

Sensibiliseren en asbakken

Het plan van de Stad heeft in een eerste fase gesensibiliseerd via een postercampagne, flyers en straatacties zoals het uitdelen van zakasbakjes. Er kwam ook een netwerk van openbare asbakken en op bestaande vuilnisbakken met asbakken en uitdoofsysteem werden goed zichtbare borden geplaatst.

Affiche campagne peuken

Boetes

Als ondanks deze maatregelen personen hun peuk toch op de grond of in het rioolputje werpen, zal de Stad meer en strenger optreden en de boetes voor onburgerlijk gedrag verhogen.

Recyclage

De Stad heeft ook een partnerschap met de Belgische start-up Externe site We Circular om de verzamelde peuken te recycleren. De gerecupereerde kunststof (celluloseacetaat) dient dan als grondstof voor 3D-printers die er zakasbakjes van maken. WeCircular leegt de openbare asbakken in Laken (40) en recupereert de peuken die de straatvegers in het stadscentrum verzamelden.

De Stad Brussel zet zich in voor een duurzaam beheer van sigarettenpeuken door asbakken te plaatsen en peuken op een groene manier in te zamelen en te recycleren. Op die manier spaart ze de natuurlijke hulpbronnen en beperkt ze de impact op het milieu:

Diploma voor recyclage en milieubewustzijn (PDF, 113.52 KB)

In 2023:

  • 1.320 liter ingezameld afval
  • ongeveer 528.000 gerecycleerde sigarettenpeuken
  • 264.000 m³ niet-verontreinigd water (het equivalent van minstens 70 olympische zwembaden)

Meer info?

Brusseleir van oktober 2023 (PDF, 4.39 MB) (pagina's 16 en 17)

Gemaakt 12/11/2019 (bewerkt op 26/09/2023)