Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré

Het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré (SVC 5), dat op 14 december 2017 werd goedgekeurd, is een 60 maanden durend gewestelijk programma.

Het programma is gericht op het revitaliseren van een perimeter die zich uitstrekt over verschillende gemeenten, met name Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel. Het initiatief wordt gerealiseerd aan de hand van vastgoedoperaties, sociaal-economische acties, en de openbare ruimte en leefmilieu.

Perimeter

Projectenoproep

Binnen de sociaal-economische operaties wordt een subsidie voorzien onder de vorm van een projectenoproep voor de ontwikkeling van acties ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven binnen de perimeter.

Deze projectoproep, waarvan de kandidatuurdossiers ten laatste op 28 februari 2019 worden verwacht, loopt tot het einde van het stadsvernieuwingscontract, namelijk 30 november 2022. De oproep is rechtstreeks gericht aan:

  • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's)
  • publiekrechtelijke personen en sociale immobiliënkantoren
  • verenigingen zonder winstoogmerk
  • bedrijven met een sociaal doel
  • stichtingen van openbaar nut

Reglement en kandidatuurdossier: