Verblijf van Russen in België

Sinds het begin van de crisis in Oekraïne komen er vragen over de situatie van de Russen die wettelijk in België verblijven of zich naar België willen begeven.

De Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) beoordeelt de verschillende mogelijkheden en luistert naar de Russische burgers die tijdelijk niet kunnen terugkeren naar Rusland of die plannen hebben in België (studies, werk, gezinshereniging).

Internationale bescherming en verblijf?

Russische staatsburgers kunnen meer info vinden over internationale bescherming, kort verblijf en lang verblijf op:

Externe site Dienst Vreemdelingenzaken

Gemaakt 07/03/2022 (bewerkt op 13/09/2023)
Verblijf van Russen in België