attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Verblijf van Russen in België

Sinds het begin van de crisis in Oekraïne komen er vragen over de situatie van de Russen die wettelijk in België verblijven of zich naar België willen begeven.

De Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) beoordeelt de verschillende mogelijkheden en luistert naar de Russische burgers die tijdelijk niet kunnen terugkeren naar Rusland of die plannen hebben in België (studies, werk, gezinshereniging).

Internationale bescherming en verblijf?

Russische staatsburgers kunnen meer info vinden over internationale bescherming, kort verblijf en lang verblijf op:

Gemaakt 07/03/2022 (bewerkt op 07/03/2022)