Wat is een As- en huizenblokcontract (AHC)?

Een As- en huizenblokcontract (AHC) is een instrument voor stadsvernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gaat om een vierjarig actieplan om de levenskwaliteit van de bewoners van één of meer blokken of van een 'as' te verbeteren:

  • openbare ruimte
  • ondersteuning van het sociale en burgerlijke leven
  • milieu
  • gemeenschapsvoorzieningen
  • ...

Doelen van een As- en huizenblokcontract?

Een AHC heeft volgende doelen:

  • binnenterreinen van de huizenblokken en de assen ontdichten en opnieuw doorlaatbaar maken en systemen toepassen om de klimaateffecten tegen te gaan
  • gebouwen herwaarderen door ze op de eerste plaats te renoveren en daarna pas door gebouwen af te breken en herop te bouwen of nieuwe gebouwen op te trekken
  • de openbare ruimte herwaarderen om haar stedelijk en ecologisch kwaliteitsvol te maken (verblijfs-, ontmoetings-, of ontspanningsfunctie, schakelfunctie in het groene en het blauwe netwerk)
  • de as intenser gebruiken met woningen, lokale openbare voorzieningen en economische activiteiten, de as gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken voor de mensen die zich actief verplaatsen en systemen toepassen om de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan
  • meer rekening houden met projecten van burgers (die uitgaan van verenigingen, de buurt zelf,...)

Meer info?

Externe site As- en huizenblokcontract (Urban.brussels)