Aanvraag tijdelijke bescherming en inschrijving voor Oekraïners

Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven en onderdanen van derde landen of staatlozen die bescherming genieten in Oekraïne en hun gezinsleden kunnen tijdelijke bescherming aanvragen in België. Daarna kunnen ze zich inschrijven bij de gemeente.

Vóór elke andere procedure moet u persoonlijk naar het Registratiecentrum (Brussels Expo, Paleis 8 - 1020 Brussel) gaan om een ​​aanvraag voor tijdelijke bescherming in te dienen, samen met uw identiteitsdocumenten.

Opgelet: als u al een verblijfsvergunning in België hebt of een aankomstverklaring afgegeven door het gemeentebestuur, dan is uw aanwezigheid op Belgisch grondgebied gedekt. U wordt daarom verzocht niet direct naar het Registratiecentrum te gaan om te lange wachttijden te vermijden of een andere dag terug te moeten komen.

Als u in het bezit bent van het attest van tijdelijke bescherming en uw woonplaats is gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel, kan u zich inschrijven bij de Stad Brussel.

In de mate van het mogelijke wordt u uitgenodigd om uw inschrijving bij de Stad Brussel per e-mail aan te vragen op het adres:

Voeg bij deze e-mail:

  • Het attest van tijdelijke bescherming dat u kreeg bij het Registratiecentrum aan de Heizel
  • Een kopie van uw paspoort
  • Een pasfoto

Als u deze documenten niet per e-mail kunt meedelen, moet u zich wenden tot een loket van het Vreemdelingenbureau van het Administratief centrum van de Stad Brussel.

Afgifte bijlage 15

U krijgt binnen enkele dagen antwoord op uw e-mail en u krijgt een voorlopig verblijfsdocument (bijlage 15) toegestuurd. Ook wordt u gevraagd toestemming te geven voor de inschrijving van uw persoonsgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) in het Rijksregister van natuurlijke personen.

Bijlage 15 kost 10 euro, een bedrag dat u moet betalen bij het aanvragen van uw verblijfsvergunning (zie hieronder). Bijlage 15 is 45 dagen geldig en geeft u onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt. Samen met de afgifte van bijlage 15 zal de administratie een verblijfsonderzoek aanvragen bij de lokale politie om uw daadwerkelijke aanwezigheid op het aangegeven adres na te kijken.

Aanvraag verblijfskaart

Als de verificatie van uw adres positief is, wordt u uitgenodigd (u krijgt een datum van afspraak) om uw verblijfskaart (kaart A) te komen aanvragen in het Administratief centrum van de Stad Brussel. De verblijfskaart is biometrisch (vingerafdruk) en kost 25 euro. U kunt ze bestellen voordat uw voorlopig document verloopt (bijlage 15).

Afhalen kaart A

Kaart A kan ongeveer 10 dagen na aanvraag van de kaart worden afgehaald. U krijgt bericht vanaf welke datum u deze kunt afhalen, aangezien u de activeringscodes voor uw kaart op uw adres ontvangt. U kunt de kaart gratis afhalen bij de dienst Bevolking van het Administratief centrum van de Stad Brussel (2de verdieping) (zonder afspraak).

Afsluiten van de procedure

De afgifte van de kaart rondt uw verblijfsprocedure af. Kaart A is geldig tot en met 4 maart 2023.

Oekraïense staatsburgers kunnen meer info vinden over tijdelijke bescherming, kort verblijf en lang verblijf op:

Deze federale website geeft alle nuttige informatie over de situatie in Oekraïne en de impact ervan op België:

Er is ook een callcenter dat elke dag van 9u tot 17u bereikbaar is via:

  • (+32) 02 488 88 88

Gemaakt 04/03/2022 (bewerkt op 08/04/2022)

ZIE OOK

PRAKTISCHE INFO